de gemeenteraad van september 2023

18 Oktober 2023

de gemeenteraad van september 2023

De gemeenteraad begon met een presentatie van “Burgemeesters voor iedereen”. Die campagne wil burgemeesters en toekomstige burgemeesters aansporen om in te zetten op integrale toegankelijkheid in hun stad of gemeente.

Met bijna drie uur was deze gemeenteraad één der langste uit de geschiedenis van Oud-Heverlee. We beperken dit verslag tot de voornaamste punten.

De punten van de reguliere agenda.

Enkele kleine aanpassingen in de ophaling van GFT afval: 

- een kleine hoeveelheid mest van huisdieren (10% van het aangeboden volume) wordt toegelaten in de GFT bak. 
- Gras- en bladafval kan van 1 oktober tot 31 december 2023 gratis naar het containerpark gebracht worden

De architecten die de nieuwe parochiezaal uittekenden zijn klaar met hun werk. Nu werden het budget en de documenten om een aannemer aan te stellen goedgekeurd.
Het benodigde budget is 1,35 miljoen euro.

Ook voor de aanstelling van een aannemer van een aantal werken in uitvoering van het “Masterplan Zoet Water” kwam er groen licht. Een budget van 1,28 miljoen euro voor omgevingswerken en 737.000 euro voor de zomerbar en sanitair jeugdhuis werd goedgekeurd.

De nieuwe weg tussen de Patrijzenlaan en de Boslaan krijgt een naam: Valkenlaan.                              

In 2021 ondertekende onze gemeente het burgemeestersconvenant. Daarmee engageerde de gemeente zich om bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen afgesproken op de klimaattop van Kyoto. Dat resulteerde in een Lokaal Energie- en Klimaatplan, LEKP 1.0,  waarin heel wat klimaatacties werden opgenomen en uitgevoerd. Nu lagen twee nieuwe versies, LEKP 2.0 en LEKP 2.1 ter goedkeuring. Beide met aangescherpte doelstellingen rond CO₂ reductie en energiebesparing. Maar versie 2.1 gaat wel een stuk verder. De gemeenteraad besliste om voor het grootste engagement te gaan.
Enkele opvallende nieuwigheden tussen de talrijke aangescherpte acties : tegen 2025 moet in de gemeente minstens één collectieve wijkrenovatie gerealiseerd zijn en er moet per 500 inwoners één coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject  tegen 2030 opgestart worden.

De oppositiepartijen hadden een waslijst van vragen en voorstellen.

Open Vld, Tom Teck en An Geets stelden de resultaten voor van hun enquête rond de herinrichting van de Beekstraat in Sint-Joris-Weert. Zij concludeerden dat er geen draagvlak was bij de bevolking voor de invoering van éénrichting in die straat en dat er nadelige gevolgen waren voor de omliggende straten. Zij stelden voor om gedurende een nieuwe proefperiode een beperkte éénrichting uit te proberen, waarbij in het gedeelte van de Neerijsebaan tot de Delhaize dan verkeer in beide richtingen zou toegelaten blijven.

Daar ging de meerderheid niet mee akkoord. Schepen Hanna Van Steenkiste (Groen) gaf toe dat het omrijden niet prettig is. Maar zij stelde ook dat de éénrichting zorgde voor een duidelijk straatbeeld en een veel grotere verkeersveiligheid voor de 200 kinderen en ouders van de basisschool. Ook hun bevindingen zullen opgenomen worden in het evaluatieproces. Ze was vooral verwonderd dat het voorstel om het enkelrichtingsverkeer halverwege de straat in te voeren als een volwaardig alternatief werd voorgesteld. Dat werkt niet. Want dan loopt het verkeer vast wegens geen mogelijkheid om te draaien, tenzij op een privéparking. Het volledige betoog kan je hier lezen.

Hun volgend voorstel ging over de uitstap van het OCMW uit het beheer van woonzorgcenrtrum De Kouter. Zij stelden dat de taak van de gemeente erop zat na de geslaagde opstart. De gemeente heeft toch niets te zeggen, luidde het. Want ze heeft maar 4 van de 9 zitjes in de Raad van Bestuur. Ofwel stapt de gemeente uit het WZC bestuur en dan is ze meteen verlost van de borg van 9,5 miljoen euro en krijgt ze 3 miljoen euro van de privépartner voor de grond. Ofwel zorgt ze voor een grotere impact op het bestuur.
Liefst 3 schepenen gaven tegenargumenten. Mattias Bouckaert (Groen) stelde dat het om een cruciaal perceel ging, in het hart van Blanden. Als we niet verkopen blijven we eigenaar van dit perceel en worden we in 2049 ook eigenaar van het gebouw, dat alleen maar in waarde zal stijgen.
“De gemeente heeft wel degelijk zeggenschap in het beheer”, stelde Jos Rutten (Vooruit): “het zorgstrategisch plan zorgt ervoor dat er meer personeel is dan wettelijk voorzien. Dat vertaalt zich in een bijzonder grote tevredenheid van de bewoners.”  Kris Debruyne (CD&V) gaf nog mee dat de gemeente een doorslaggevende stem heeft in de dagprijs. Hij prees de uitstekende samenwerking tussen de privé-partner en de gemeente. Het voorstel werd niet aangenomen. N-VA onthield zich.

De schepenen en de burgemeester antwoordden nog op diverse vragen en voorstellen:

  • De voorrangregels aan de parking van de school in Haasrode zullen duidelijker aangegeven worden met haaientanden.
  • Er komen heel binnenkort nieuwe fietsbeugels op heel wat plaatsen.
  • Aan het station van St.-J.-Weert zal de bus bij de heraanleg van het plein een halteplaats krijgen, los van de rijweg.
  • Het EK/BK gravel organiseren zal de gemeente rond de 50.000 euro gekost hebben.
  • De zone 30 signalisatie zal weldra helemaal afgewerkt zijn.
  • Het college zal de aanvraag van Café De Molen om het nieuwe plein (gratis) als terras te mogen gebruiken behandelen.
  • Het doven van de straatverlichting heeft geen negatieve impact gehad op de verkeersveiligheid en het aantal inbraken. Daar zijn onze en alle andere politiezones het over eens.
  • Dankzij een nieuwe samenwerking met Leuven, kunnen kwetsbare gezinnen uit Oud-Heverlee vanaf nu ook terecht in Kirikou voor een ruim aanbod van tweedehands baby- en kinderspullen".

 

En zoals na elke gemeenteraadszitting, volgde nog de OCMW-raad. Daarin stelde  Mattias Bouckaert, schepen van welzijn, het jaarverslag van het OCMW voor.                                                                      Alhoewel de OCMW-werking zelden in de kijker loopt, werd duidelijk wat een groot werkvolume er op tafel ligt. Een werkvolume dat jaar na jaar toeneemt. Zo verviervoudigde het aantal leeflonen  in vier jaar tijd. Ook de steunaanvragen zijn verdubbeld. Verder maken 125 klanten gebruik van huishoudhulp. Het OCMW doet ook aan budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling. Verder biedt het juridisch advies aan, is het actief betrokken bij de MinderMobieleCentrale, bij OH helpt, de UITpas, het lokaal opvanginitiatief, enz…