De mensen van

Groen Oud-Heverlee

Paul Pues

Voorzitter, vervangend gemeentraadslid, voormalig schepen

Hanna Van Steenkiste

schepen ruimtelijke ordening, patrimonium, mobiliteit

Mattias Bouckaert

Schepen van zorg, jeugd, ontwikkelingssamenwerking dierenwelzijn, ICT,

Josien Van Dyck

gemeenteraadslid

Adinda Claessen

gemeenteraadslid, voorzitter van de gemeenteraad

Sarah D'Hertefelt

gemeenteraadslid, lid van bijzonder comité van de sociale dienst  

Philippe Bajeux

Secretaris van Groen Oud-Heverlee