Paul Pues

Gemeentraadslid, voormalig schepen

Kartuizersstraat 39
3052 Blanden
016 40 32 93   of  0499 33 37 31
paul.pues@oud-heverlee.be

Paul was gemeenteraadslid tijdens de vorige legislatuur, werd als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 opnieuw verkozen, en was tot september 2016 schepen bevoegd voor mobiliteit en verkeer, milieu en duurzaamheid en communicatie en informatie en ICT.

Op 1 september 2016 wisselen Paul en Mattias van functie: Mattias werd schepen en Paul werd gemeenteraadslid