Mattias Bouckaert

16 Januari 2019

Mattias Bouckaert

Schepen van zorg, jeugd, ontwikkelingssamenwerking dierenwelzijn, ICT,

Dorpsstraat 46, Oud-Heverlee
telefoon: 0486 824402
[email protected]

Mattias is 37 jaar, psycholoog van opleiding en directeur van Ter Wende, een centrum dat hulp verleent aan jongeren en gezinnen met ernstige psychosociale en relationele moeilijkheden.

Mattias was in 2012 voor het eerst kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen en werd meteen verkozen.

Op 1 september 2016 wisselen Paul en Mattias van functie: Mattias werd schepen en Paul werd gemeenteraadslid