de gemeenteraad van januari 2024

07 Februari 2024

de gemeenteraad van januari 2024

De gemeenteraadsagenda bevatte deze keer slechts een vijftal punten.  De oppositie had er geen enkele opmerking bij en op een drafje werd alles unaniem goedgekeurd. Na amper drie minuten was de agenda afgerond. Gelukkig hadden de oppositiepartijen wel wat vragen voorbereid.

We beperken ons tot de meest relevante punten:

Door het invoeren van de elektronische verblijfsdocumenten voor vreemdelingen jonger dan 12 jaar, dient het belastingreglement aangepast te worden. Volgens het huidige reglement moet er voor de uitreiking van een kids-ID’s  voor vreemdelingen telkens 3 euro belasting betaald worden, terwijl dit voor Belgen gratis is. Door het reglement aan te passen wordt de kids-ID voor iedereen gratis.

Ten behoeve van potentiële kopers van onroerend goed bundelt de gemeente alle beschikbare informatie afkomstig van verschillende overheidsinstanties. Zo kunnen ze met kennis van zaken een beslissing nemen over een eventuele aankoop. De kostprijs voor deze service, 90 €, wordt aan de aanvrager doorgerekend.

Momenteel dienen organisatoren van evenementen zelf in te staan voor het verwijderen van het afval. Een container voor één dag huren bij een privé afval-inzamelaar is echter ontzettend duur en dus namen de vrijwilligers van een organisatie het afval mee en kwam de kostprijs zo op hun persoonlijke diftar factuur.

De gemeente zal een aantal containers kopen en uitlenen zoals dat ook al met tafels, stoelen of ander groot materiaal gebeurt. In eerste instantie zal de uitlening gebeuren voor grote openluchtevenementen, later ook voor kleinere indoorevenementen. De kostprijs voor huur en afvalverwerking wordt aangerekend aan de ontlener van de container.

De gemeenteraad aanvaardt 'Valkenlaan' als definitieve straatnaam voor de weg tussen de Patrijzenlaan en de Boslaan.

Vervolgens werden enkele vragen en voorstellen van de oppositiepartijen besproken.

Tom Teck merkte op dat er door de vernieuwing van het kruispunt  één mindervaliden- parking verdween tussen de vijver en de Maurits Noëstraat (tegenover brasserie Saint Jean). Andere mindervaliden-parkings zijn er pas op ruime afstand.  Hanna Van Steenkiste (Groen) was zich bewust van het probleem. Omdat deze parkings groter moeten zijn dan een normale parking moeten er een aantal aanpassingen gebeuren. Er wordt aan gewerkt.

Fien Gilias (open VLD) kwam terug op de hevige sneeuwval enkele weken geleden. Ze apprecieerde de kordate aanpak van de gemeente, maar had toch een opmerking: De Herpendaalstraat, een belangrijke as voor fietsers,  is pas geruimd na 2 dagen, net als de brug over de autostrade op de Geldenaaksebaan. Kunnen deze plaatsen prioritair gestrooid worden?

sneeuwruimen.jpg

Burgemeester Bart Clerckx ging omstandig in op de aanpak van de sneeuwoverlast. Het personeel heeft letterlijk dag en nacht gewerkt en strooide 60 ton zout in drie dagen. Er werd in konvooi gereden: eerst een sneeuwschop, daarna veegwagens en daarna een strooiwagen. Prioriteit nummer één was dat de lijnbussen niet vast kwamen te zitten. Ook de schoolomgevingen werden prioritair behandeld. Helaas had de ploeg met veel pech af te rekenen. De kleine veegwagen voor de fietspaden viel in panne. De geleende kleine sneeuwshop bleek weinig efficiënt. Tweemaal een lekke band hielp ook niet echt. Burgemeester Clerckx bekende dat de brug over de autostrade niet gestrooid was. Dat was fout. De Herpendaalstraat daarentegen is een erg vlakke straat en daar kan met de nodige voorzichtigheid wel gereden worden. “Maar we zullen de aanpak zeker evalueren en desnoods bijsturen”, besloot hij.
N-VA had een vraag over asbest in de jeugdlokalen. Alleen het dak van De Chirolokalen in Blanden bevat nog gebonden, minder gevaarlijk, asbest. Een prijsaanvraag voor de vervanging is lopende.

Door het parkeerverbod vóór het station van Weert zijn er minder parkeerplaatsen. Er werden ook parkeerplaatsen voorbehouden voor de deelauto's en de lijnbus die geen dienst heeft, neemt nu ook enkele parkeerplaatsen in. Gebruikers van het openbaar vervoer gebruiken steeds meer de parkeerplaatsen van Den Bakker en de Post. Wat kan daaraan gedaan worden?

Hanna Van Steenkiste antwoordde dat het plein zal heraangelegd worden en dat het parkeren dan beter gestructureerd zal verlopen. Er komt zeker ruim overleg met de buurt en de ontwerper van het plein. Maar dé oplossing zou zijn dat Infrabel een deel van zijn terreinen zou vrijgeven voor een bijkomende parking. Overleg daarover wordt opgestart.

Zowel N-VA als open VLD hadden nog een vraag over het geplande éénrichtingsverkeer in een gedeelte van de Banhagestraat aan de school van Blanden. Het bleek dat Aquafin de plannen voor het bufferbekken had herbekeken en met een oplossing komt die geen impact op de straat heeft en het groene talud niet aantast. Aan de plannen van de meerderheid om een dynamisch eenrichtingsverkeer in te stellen verandert dat niets. Het éénrichtingsverbod zal enkel gelden bij het begin en einde van de schooluren.

Op de OCMW-raad werd de opstart van de solidaire kruidenier herbevestigd. Vanaf 2 februari kan iedereen elke vrijdagnamiddag terecht in het lokaal dienstencentrum de Kouter, voor dagdagelijkse boodschappen. Voor mensen in een moeilijke financiële situatie, wordt op groenten en fruit een korting van 40 % toegepast. Zo wordt gezonde voeding toegankelijk voor iedereen.