Nationaal Park "Brabantse Wouden" dicht bij erkenning

27 Januari 2022

Nationaal Park

Groen is blij dat de Vlaamse minister voor Omgeving Demir de “Brabantse Wouden” zopas geselecteerd heeft als kandidaat voor de erkenning als Nationaal Park. Hopelijk volgt in 2023 de uiteindelijke erkenning. Voor de 'Brabantse Wouden' werkten Oud-Heverlee en 12 omliggende gemeenten samen aan een sterk dossier dat een onafhankelijke jury blijkbaar kon overtuigen. Ook de Provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud werden nauw betrokken bij het opmaken van het dossier. Nationaal Park Brabantse Wouden Een Nationaal Park moet volgens de Vlaamse oproep een omvang van minstens 5.000 ha. hebben en voldoende aaneengesloten zijn om de aanwezige natuur duurzaam in stand te kunnen houden. Het projectvoorstel “Brabantse Wouden” voldoet hier met meer dan 10.000 ha natuurkern ruimschoots aan. De natuurlijke ruggengraat van de Brabantse wouden bestaat uit het Zoniënwoud, Meerdaalwoud, de Dijle-, Laan- en IJsevallei en het Hallerbos. Met bosuitbreiding probeert men deze kerngebieden opnieuw te verbinden. Zo ontstaat een klimaatrobuuste structuur. Het gebied kent vandaag reeds tal van sterke troeven.  De Brabantse Wouden omvatten bijvoorbeeld  de grootste oppervlakte aan eeuwenoud bos in Vlaanderen met het daaraan gekoppelde rijke planten- en dierenleven. Ook de uitzonderlijk hoge aantallen dikke bomen zijn een ecologische en recreatieve troef.  Deze levende monumenten komen voor in de wouden, maar ook in kleinere bosjes en parken en hier en daar zelfs in de dorpskernen. De Brabantse Wouden hebben ook een uniek rivieren- en valleisysteem met als toppers de Dijle, de IJse en de Laan, die nog vrij meanderen doorheen graslanden en bossen. Voeg daarbij nog het uniek golvend reliëf  en de zeer hoge concentratie holle wegen met de daaraan verbonden zeldzame dieren, bomen en struiken. Kortom, topnatuur die niet mag verloren gaan. Daarvan is men al langer dan vandaag van overtuigd. Een lange voorgeschiedenis De idee van een natuurpark Dijleland dateert al van eind de jaren zestig. De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud werkten toen het “Project Natuurpark Dijleland” uit. Het concept van Brabantse Wouden, de verbinding tussen de grote boscomplexen van Vlaams-Brabant, dateert van 2008 met de “Structuurvisie voor het Zoniënwoud”. Dat idee werd vanaf 2012  verder uitgewerkt via het Strategisch Project HORIZON In 2021 wordt het idee om de grote boscomplexen te verbinden concreet met het Strategisch Project Walden. Dit project is een initiatief van het gemeentebestuur van Oud-Heverlee en vormt de hoeksteen voor het concept “ Brabantse Wouden”. Het statuut van Nationaal Park, hopelijk toegekend eind dit jaar, schept de mogelijkheid voor een structurele financiering van het concept “Brabantse Wouden”. Een goed project heeft vele vaders… In aanloop naar de verkiezingen in 2018 claimen Alexander Binon en N-VA Oud-Heverlee plots het vaderschap van het “nationaal park” idee. Het 40 jaar oude idee werd bovendien door hen beperkt tot een ineengeschrompeld gebied, veel te klein als nationaal park. Toch blijft de partij hardnekkig het symbolische vaderschap opeisen. In de marge nog dit: onlangs pleitte de N-VA tijdens de gemeenteraadszitting voor een bijkomende verbindingsweg door Heverleebos. “Als jullie, als gemeentebestuur, echt zouden willen dan kan de wettelijke bescherming van Heverleebos wel omzeild worden” zo klonk het. Gelukkig viel het voorstel bij alle andere politieke partijen op een koude steen.