Hoorzittingen met effect

13 April 2018

Hoorzittingen met effect

Van bij onze deelname in het beleid stond het vast: voortaan zouden we onze inwoners veel nauwer betrekken bij het nemen van beslissingen. Wat hebben we kunnen realiseren? Tijd voor een evaluatie…

Zoveel mogelijk mensen willen betrekken klinkt mooi en lijkt evident. Waarom gebeurde het vroeger dan toch zo zelden? Had men het niet zo begrepen op inmenging? Vreesde men een confrontatie met het eigen gelijk?

Toegegeven, het organiseren van echte inspraak is ook niet gemakkelijk. tijdig informeren rond plannen, hoorzittingen organiseren, luisteren naar pro en contra, een werkbaar compromis zoeken en uiteindelijk een beslissing nemen en uitvoeren. Kortom: een tijdrovend en langdurend proces.

Maar de inspanning loont. Of het nu ging over mobiliteitsplannen, over de herinrichting van de dorpskernen of de bespreking van de plannen rond kleinschalig wonen, telkens was de opkomst bij de hoorzittingen hoog en de discussie levendig. 

De aanleiding tot het organiseren van hoorzittingen is veelal de renovatie van een bepaalde  straat, voet- of fietspad. Of het prganiseren van een omleiding voor dergelijke werken; Zo werd er bij de renovatie van de A. Vermaelenstraat, de Duivenstraat, de Bovenbosstraat, de Dassenstraat, de Blandenstraat, de Waversebaan, de Leuvensestraat… telkens minstens één hoorzitting georganiseerd. Bovendien worden de inwoners waar de herinrichting impact heeft op hun oprit of tuinafscheiding nog eens gezamenlijk of individueel uitgenodigd.

Ondertussen zijn we een vijftiental hoorzittingen verder. We leerden dat de inwoners de mogelijkheden tot inbreng appreciëren en graag meedenken aan oplossingen Dat leidt uiteindelijk tot meer begrip en het vergroot de bereidheid om bvb een stukje voortuin op te offeren als dat noodzakelijk is voor de realisatie van een veilige straat.

IMG_2715.JPG

Hebben de inwoners nieuwe ideeën aangebracht ? Zeker! Zo werd het ontwerp van de Duivenstraat na de hoorzitting afgevoerd en kwam er een nieuw ontwerp met asverschuivingen en groenelementen. Dat ontwerp kreeg inmiddels wél groen licht van de inwoners. Hetzelfde scenario speelt zich af bij de vernieuwing van de Bovenbosstraat. Daar zullen de uitwijkstroken verkort en verspreid worden over het tracé en komen er bijkomende asverschuivingen.

Maar meestal is men relatief tevreden met  een voorgesteld ontwerp en moet er slechts hier en daar wat bijgeschaafd worden. Ook het beeldkwaliteitsplan voor de herinrichting van de dorpskern van Oud-Heverlee werd destijds positief ontvangen.

Het voorlopig einde van de werken in deze legislatuur is in zicht. De M.Noestraat uitgezonderd, werd bij zo goed als alle werken de voorziene timing gehaald.