Groene generatiewissel in de gemeenteraad

16 Januari 2019

Groene generatiewissel in de gemeenteraad

van links naar rechts: Sarah D'Hertefelt, Josien Van Dyck, Mattias Bouckaert, Hanna Van Steenkiste en Adinda Claessen Op 7 januari legden Adinda Claessen, Josien Van Dyck en Sarah D’Hertefelt de eed af als nieuwe groene gemeenteraadsleden. Ze nemen de fakkel over van Rita Decock en Paul Pues die zich respectievelijk al 18 en 12 jaar inzetten voor onze gemeente.

De drie nieuwe raadsleden zullen zich ten volle engageren om het gemeentelijke meerjarenplan te realiseren maar hebben daarnaast ook enkele persoonlijke ambities.​

Landschapsarchitecte Adinda wil zich extra inspannen om het gemeentelijke beleid rond natuur, landschap en ruimtelijke ordening mee vorm te geven. Als kersverse voorzitter van de gemeenteraad wil ze bovendien sterk inzetten op een constructieve samenwerking tussen meerderheid en oppositie.

​Leerkracht Josien wil er mee voor zorgen dat elke gemeentelijke school een groene school wordt. Als medewerker van de Leuvense Boerencompagnie wil ze daarnaast ook graag werk maken van een lokaal voedselbeleid in Oud-Heverlee, waarin lokale producenten ondersteund worden en er op gemeentelijke evenementen en recepties zoveel mogelijk voorrang gegeven wordt aan lokale producten.

Sarah is docent Engels. Haar hoofdambitie is om actief in te zetten op nieuwe mobiliteitsvormen, door bv. meer oplaadpunten te voorzien voor elektrische fietsen en auto’s  en vanuit de gemeente autodeelprojecten op te starten en te promoten. Ze wordt daarnaast ook lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst (een deel van het vroegere OCMW) en wil zo bijdragen aan een zorgzame gemeente.