De gemeenteraad van januari 2023

02 Februari 2023

De gemeenteraad van januari 2023

“Er is wel degelijk een onderhoudsplan voor de buurtwegen,” wist Hanna Van Steenkiste (Groen).

Er stonden bijzonder weinig agendapunten geagendeerd deze keer. Maar zoals gebruikelijk kwamen de oppositiepartijen met een reeks vragen en extra agendapunten zodat de zitting toch nog wat uitliep. Een overzicht van de voornaamste punten.

Eerst werd besloten buurtweg 102, die dwars door de Aldi loopt te verleggen naar de perceelsgrenzen. Zoals destijds gebruikelijk werd er niet gemaald om een buurtweg onbruikbaar te maken. Dat is nu rechtgezet.

Vervolgens kregen we een overzicht van de binnengekomen klachten over de handelingen of prestaties van de gemeente. 68 klachten liepen er in 2022 binnen, maar amper 6 werden effectief als klacht aanvaard. De meeste “klachten”  bleken meldingen, suggesties of ingegeven door ontevredenheid over beleidsbeslissingen. Maar, gaf Mattias Bouckaert (Groen) mee, voor de burger maakt dat niets uit, al wat gemeld wordt, wordt op gelijkwaardige manier behandeld.

Dan was het de beurt aan de oppositie: N-VA kloeg erover dat fietsers langs de Expresweg verblind werden door de verstralers van tegemoetkomende auto’s, als de lichten op de Expresweg gedoofd zijn. Verlichting of reflectoren zouden zinvol zijn. Kan de gemeente het Agentschap wegen en verkeer daarover aanspreken? “Dat wordt meegenomen in een volgend, reeds gepland, overleg”, zei burgemeester Bart Clerckx. Hij heeft geen weet van plannen om de verlichting daar te doven. 

NV-A somde enkele verwaarloosde buurtwegen op en vroeg om de buurtwegen te onderhouden en inventariseren. “Er is wel degelijk een onderhoudsplan voor de buurtwegen,” wist Hanna Van Steenkiste (Groen). Eén buurtweg werd momenteel gebruikt voor werfverkeer en één bordje ontbreekt nog.

De erg hoge waarden PFOS vervuiling in de waterwinning aan Abdij van Park roept vragen op bij N-VA, Open VLD en Team Teck.. Kan de gemeente de burgers beter informeren over die vervuiling en over het gevaar van pesticides? Jos Rutten (SP-A) gaf zeer omstandig uitleg. “De vervuiling vastgesteld in de waterwinning blijkt slechts gedeeltelijk afkomstig van Canivet. De eigenaar van het stort krijgt van OVAM tijd tot 2025 om een bodemonderzoek te doen. Maar onze inwoners hoeven zich niet ongerust te maken, de Leuvenaars mogelijk wel, want het grondwater loopt in die richting. Maar een informatief artikel op de website komt er.

gemeenteraad_jan_2023.jpg

Schepen Jos Rutten gaf uitleg over de PFOS en PFAS vervuiling in de buurt van het stort Canivet in Haasrode

N-VA vindt dat de gemeente te laks is met omgevingsvergunningen in gebieden met wateroverlast. Dat bleek, ook in het aangehaalde dossier, helemaal niet het geval. Hanna Van Steenkiste: “Alle vergunningen worden getoetst op mogelijk overstromingsgevaar en desnoods worden er bouwrestricties voorgeschreven.”

En nog meer vragen van N-VA: Of geluidloos vuurwerk ook verboden is? ( Ja)  Of onze gemeentescholen een inventaris van de aanwezigheid van asbest hebben? (Ja, alleen in de scholen van Blanden is nog gebonden, niet gevaarlijke asbest in de dakbedekking.)  Hoe ver staat het met een stille plaats in het bos voor asverstrooing? (ANB komt binnenkort met een beleidsbrief) Of de gemeente OHL toestemming gaf voor een “gevaarlijke” balustrade op de parking? (Ja, de gemeente doet wat ze kan, in overleg met OHL, maar het zijn gehaaste ouders die het gevaarlijk maken.)

Open VLD en Team Teck vroegen nog eens naar de stand van zaken bij de brandweer.  De ploeg van 16 brandweerlui staan in voor de veiligheid van de ongeveer 250.000 inwoners en studenten van Leuven, Oud-Heverlee, Holsbeek, Bierbeek, Bertem, Lubbeek en Herent, én het UZ Leuven. Om veilig te zijn zouden er 40 brandweerlui nodig zijn.  Burgemeester Bart Clerckx, deelt de bezorgdheid. “De risicoanalyse wordt binnenkort besproken in het zonecollege. Hopelijk komt er snel een oplossing uit de bus.”