De gemeenteraad van augustus 2021

03 September 2021

De gemeenteraad van augustus 2021

De gemeenteraad ging, omwille van verbouwingen aan het gemeentehuis, voor één keer door in het OC van Blanden. De raad begon iets later dan gebruikelijk, omdat er eerst een groepsfoto genomen werd aan het Zoet Water. Hier klonk de gemeenteraad op het geslaagde Toekomstforum, waarin gelote burgers in overleg met experten aanbevelingen voor de Zoet Watersite uitwerkten. Die aanbevelingen werden in een masterplan gegoten, dat deze gemeenteraad ter goedkeuring voorlag. Was dan iedereen enthousiast over het plan?

Alhoewel iedereen vol lof was over de participatieformule, stemden spijtig genoeg niet alle partijen voor het finale plan. N-VA bleef ervoor pleiten om de Maurits Noëstraat te verleggen via een zogenoemde ‘bypass’, zodat de baan niet meer langs de vijvers maar dwars door Heverleebos naar de velden van OHL zou lopen. De partij deed erg smalend over de strenge milieubeschermingswetten die dat onmogelijk maken en besloot zich te onthouden. Tom Teck van Team Oud-Heverlee was tevreden over het hele proces en het finale plan. Hij onthield zich echter bij de finale stemming omdat het praatplan voor de Roosenberg nu een kleine extra uitbouw voorziet bovenop de bibliotheek. Hoewel dit praatplan allesbehalve definitief is, vond hij dit voldoende reden om niet vóór het plan te stemmen. Erg jammer, maar de meerderheid en Open VLD bekrachtigden het finale masterplan gelukkig wel. We hopen nu snel van start te kunnen gaan met de eerste werken aan de grote parking en in de speeltuinzone!

Unaniem veel lof was er voor de vorderingen in de onderhandelingen met de kerkfabriek van Oud-Heverlee. De pastorie werd gerenoveerd en de twee vergaderzaaltjes zijn te huur voor onze verenigingen.

Ook rond de parochiezaal in Oud-Heverlee is er een doorbraak: de gemeente zal een ontwerpteam selecteren om de bestaande zaal af te breken en een kleinere zaal te bouwen op dezelfde plaats. “Regels rond erfgoed maken het immers onmogelijk om de parochiezaal en pastorij aan de mekaar vast te bouwen”, wist Mattias Bouckaert.

Daarna gaven Bart Clerckx en Jos Rutten een uiterst gedetailleerd verslag van de wateroverlast en overstromingen een maand geleden.  We stelden vast dat de maatregelen van de laatste jaren, zoals de aanleg van het bufferbekken in Blanden en de dijk in Sint-Joris-Weert, goed gewerkt hadden.  Zo werd veel erger voorkomen. Maar om het water van de Nethen, de Leibeek en de Dijle beter te beheren is meer nodig. De gemeente is volop aan het onderhandelen met de gemeente Nethen, Fluvius, de provincie, VMM …. Het gemeentebestuur zal wel al een depot van zandzakken aanleggen en koopt een tractor aan om een krachtige pomp aan te drijven. In de marge daarvan is er ook al een overeenkomst met een landbouwer om met een zandvang modderstromen langs de Bergenstraat in Haasrode te voorkomen.

Alhoewel het verkeersleefbaarheidsplan deze keer niet op de agenda stond blijft het de oppositie beroeren. Open VLD en N-VA blijven steeds opnieuw met eigen enquêtes beweren dat er geen draagvlak is voor de voorgestelde maatregelen en stoken via Facebook de onvrede verder aan. Ze hekelden ook de timing van de inspraakmogelijkheid, en stelden dat de huidige inspraaktermijn (tussen 15 juni en 31 augustus) onvoldoende was. Schepen van mobiliteit Hanna Van Steenkiste liet weten dat de interactieve kaart ondertussen al 4.473 maal bekeken is, wat er toch op wijst dat er veel mensen hun weg naar deze inspraakmogelijkheid gevonden hebben. De resultaten hiervan worden binnenkort in een verslag gegoten. Het is jammer dat de N-VA en Open VLD het comfort van automobilisten (de meeste bezwaren gaan over éénrichtingsstraten, waardoor auto’s beperkt zouden moeten omrijden) boven de algemene veiligheid lijken te stellen. Mattias Bouckaert stelde het scherp: “Op basis van cijfers uit de gemeentemonitor weten we dat een derde van de fietsers zich onveilig voelt bij het fietsen in onze gemeente. De straten waar nu éénrichting wordt voorgesteld zijn door mobiliteitsexperts als onveilig geëvalueerd voor zwakke weggebruikers, en dan heel in het bijzonder schoolgaande kinderen en jongeren. Moeten we dat dan blijven negeren?”

Verder vernamen we nog het ontslag van Sven Deferme (N-VA). Hij wordt opgevolgd door Bram Holemans. We leerden ook dat het vaccinatiecentrum eind september sluit, en dat het reglement van de Gecoro aangepast werd om onafhankelijk gemeenteraadslid Tom Teck toe te laten tot de vergaderingen. Tot slot nog spijtig nieuws uit de OCMW-raad: een gerechtelijke uitspraak dwingt het OCMW om een schadevergoeding van 500.000 €  te betalen aan ontwerpbureau STABO-ARTE. Dit is een gevolg van een beslissing van de vorige coalitie om in de ontwerpfase van de Kouter de oorspronkelijke architect aan de kant te schuiven.