Oud-Heverlee wordt groener: beter wonen in aantrekkelijke kernen

Door in de dorpskernen compacter te bouwen en slim te verdichten blijft er ruimte voor groene ontmoetingsplaatsen in de kern én wordt tegelijk open ruimte aan de rand van de gemeente gevrijwaard.

Een greep uit onze ideeën voor de toekomst

  • We zorgen ervoor dat het gemakkelijker wordt om grote woningen in de dorpskernen op te splitsen in meergezinswoningen.
  • Door het invoeren van een verkavelingsheffing creëren we een fonds waarmee we vergroeningsprojecten kunnen realiseren. Dit werd al met succes toegepast in de gemeente Hemiksem, waar ontwikkelaars tot €2500 betalen per bijkomende kavel. Met deze middelen zorgen we voor groenbuffers, autoluwe voetwegen, groene speelpleintjes …
  • In onze levendige en aantrekkelijke dorpskernen mogen handelaars natuurlijk niet ontbreken. De gemeente stimuleert dit door een vestigingssubsidie toe te kennen aan nieuwe handelaars in de dorpskernen.
  • Om een mooie toekomst voor onze dorpskernen te garanderen zijn beeldkwaliteitsplannen cruciaal. Zij geven richting en stellen de prioriteiten juist. Groen stuurt aan op een vroegtijdige dialoog bij grootschalige projecten van private ontwikkelaars. De nadruk moet eerder liggen op een duurzame ruimtebesteding, dan het ‘op’-verkavelen van onze groene ruimte.

Lees meer