Oud-Heverlee wordt duurzamer: een ambitieus klimaatbeleid en eerlijke en lokale handel

Oud-Heverlee staat niet los van de rest van de wereld. Een duurzaam beleid kijkt dan ook verder dan de volgende verkiezingen en de eigen gemeentegrenzen.


Een greep uit onze ideeën voor de toekomst

  • Op grotere daken in de gemeente starten we hernieuwbare energieprojecten waar bewoners mee in kunnen investeren. De gemeente gaf hiervoor al een eerste aanzet door zonne-installaties te voorzien op de Hazensprong, het gemeentelijk magazijn en het Oud Gemeentehuis. Tegen het einde van de volgende legislatuur moeten alle geschikte daken voorzien zijn van zonnepanelen.
  • Braakliggende gronden van de gemeente of het OCMW worden ingezet voor projecten rond biolandbouw of volkstuintjes.
  • De gemeente neemt criteria rond duurzaamheid op in het samenwerken met banken.
  • We trekken ons duurzaamheidsbeleid ook door naar de scholen. We ondersteunen alle scholen in de gemeente om het label ‘milieuzorg-opschool’ te halen en besteden bij schoolmaaltijden nog meer aandacht aan het gebruik van lokale en seizoensgebonden groenten en fruit.

Lees meer