Oud-Heverlee wordt duurzamer: een ambitieus klimaatbeleid en eerlijke en lokale handel

< Keer terug naar het programmaoverzicht Download het volledige programma

 

Oud-Heverlee staat niet los van de rest van de wereld. Een duurzaam beleid kijkt dan ook verder dan de volgende verkiezingen en de eigen gemeentegrenzen. De gemeente moet een voorbeeldfunctie hebben in duurzaamheid en eerlijke handel.

We zetten in op duurzame energie

Ieder gemeentegebouw krijgt een slimme meter, zodat we het verbruik systematisch kunnen opvolgen. De gemeente maakt haar patrimonium energiezuinig, door jaarlijks een ander aspect aan te pakken: dakisolatie, muurisolatie, beglazing, stookplaatsen … Waar mogelijk koppelen we hier samen-aankopen aan, zodat we zoveel mogelijk inwoners het voorbeeld van de gemeente kunnen laten volgen. Oud-Heverlee ondersteunt daarnaast haar inwoners om energiezuinig te bouwen of verbouwen. We zetten de vele inspanningen op dat vlak onverminderd door, vooral op vlak van renovatie: we organiseren samen-aankopen en infoavonden, we zorgen voor deskundig bouwadvies ter plekke, we sensibiliseren inwoners via thermoscans, helpen met  eenvoudig aan te vragen premies … Wie lokalen huurt bij de gemeente, tot slot, wordt beloond voor energiezuinigheid door een reductie op de huurprijs. Wie overdreven stookt, voelt het aan zijn factuur. De installatie van slimme meters in elk gebouw maakt dat dit handig en efficiënt kan afgerekend worden. Zo kunnen we samen ons energieverbruik reduceren.

We moeten niet enkel energie besparen maar onze energie ook op een andere manier opwekken. Op grotere daken in de gemeente starten we hernieuwbare energieprojecten, waar bewoners in kunnen investeren. De gemeente gaf hiervoor al een eerste aanzet door zonne-installaties te voorzien op de Hazensprong, het gemeentelijk magazijn en het Oud Gemeentehuis. Tegen het einde van de volgende legislatuur moeten alle geschikte daken voorzien zijn van zonnepanelen.  De gemeente onderzoekt in nauw overleg met de bevolking ook de mogelijkheid om een windproject in te planten langs de autosnelweg. Dit vraagt actief lobbywerk bij andere actoren zoals de luchthaven van Zaventem en legerbasis van Beauvechain. Hun regelgeving bemoeilijkt de uitbouw van windenergie in onze gemeente. Met twee windmolens kunnen we de CO²-uitstoot van onze gemeente met 20 % reduceren. Ook in het geval van windenergie kiezen we resoluut voor Buur-zame stroom, waardoor inwoners via energiecoöperaties mee kunnen investeren in deze projecten.

Groene bestuursleden met een zonnepaneel voor de sporthal van Haasrode. Er is plaats voor meer dan 800 dergelijke zonnepanelen op dit dak.


We zorgen voor een rechtvaardige milieubelasting

We zeiden het al eerder: een belangrijke taak van het bestuur is zorgen voor een rechtvaardige inning van belastingen, waarbij de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen. Dit geldt ook voor de milieubelasting. In de voorbije bestuursperiode werd de forfaitaire milieubelasting gehalveerd. Voor de komende legislatuur pleiten we voor het integreren van de huidige forfaitaire milieubelasting in de gewone belasting, zodat ze ook volgens inkomen  berekend wordt. 

We steunen eerlijke handel

De gemeente trekt nog duidelijker de kaart van Fairtrade. Dit doen we onder andere door voor eigen aankopen van bv. koffie en fruitsappen systematisch te kiezen voor duurzame opties en deze keuze te publiceren op de website. In horecazaken waar de gemeente zelf mee de uitbating bepaalt, zoals de Zoete Bron aan de Roosenberg en de cafetaria van de sporthal, is aandacht voor Fairtrade opgenomen in het contract. Elke vorm van geschenken vanuit de gemeente, bv. voor medewerkers, nieuwe bewoners, jubilarissen … bestaat uit duurzame producten. Omdat voeding bovendien een belangrijk bron van CO² is, zetten we verder in op de korte keten, met onder andere de voedselteams, een eco-markt … Braakliggende gronden van de gemeente of het OCMW worden ingezet voor projecten rond bio-landbouw of volkstuintjes. Tot slot neemt de gemeente criteria rond duurzaamheid op in het samenwerken met banken.

Dit duurzaamheidsbeleid trekken we ook door in de scholen. We ondersteunen alle scholen in de gemeente om het label ‘milieuzorg-op-school’ te halen en besteden bij schoolmaaltijden aandacht voor het gebruik van lokaal en seizoensgebonden groenten en fruit. Verder onderzoekt de gemeente of turnkledij in scholen kan aangekocht worden volgens het ‘schone kleren’ principe.

 

< Keer terug naar het programmaoverzicht Download het volledige programma