Ruben De Herdt

07 Mei 2018

Ruben De Herdt

15de plaats

Ruben is 33 jaar oud en werkt als Deputy Commissioning Manager voor de installatie van offshore windmolens voor MHI Vestas Offshore Wind. Hij woont reeds 25 jaar in Haasrode mits enkele onderbrekingen.

“Het zou mooi zijn om naar Oud-Heverlee te kunnen kijken als een gemeente die zowel op ecologisch als op democratisch vlak een vooruitstrevende rol speelt en hierin een voorbeeld kan zijn voor anderen.

Op ecologisch vlak is het voor mij belangrijk dat er in onze gemeente gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke zelfvoorziening, zowel in onze voedselvoorziening als in het opwekken van energie door zon en wind. Een duurzame landbouw met een lokale afzetmarkt moet actief gepromoot worden in onze gemeente, dit komt uiteindelijk iedereen ten goede. Wat energie betreft is het belangrijk om te focussen op het verlagen van het energieverbruik enerzijds en het lokaal produceren van energie anderzijds. Dit zal must zijn voor de toekomst!

Op democratisch vlak zijn er veel pistes om het engagement en de betrokkenheid van de inwoners te verhogen. Dat doen we door actief in te zetten op nieuwe en moderne vormen van burgerparticipatie. Ook hierin kunnen we een voortrekkersrol spelen.”