Jan Etienne

11 Mei 2018

Jan Etienne

11de plaats

Jan Etienne woont in Sint-Joris-Weert.

“Fietsend naar het werk zie ik hoe ons leefmilieu almaar verder aftakelt. De studies die ik doorneem als editor van een gezondheidsmagazine, wijzen steeds nadrukkelijker op het fundamentele belang van een gezonde omgeving voor ons leven en welzijn. Gezond leven is niet louter een persoonlijke keuze. Het beleid moet beter. Er is een omslag nodig en dat besef vind ik terug bij Groen, die enige partij die diep begaan is met de bescherming van een natuur die ons allen voedt en draagt.”