Jean Decoster

13 Mei 2018

Jean Decoster

9de plaats

Regelmatig fiets ik naar mijn werk in Brussel en elke keer ondervind ik hoe zwak fietsers in het verkeer zijn. En het idee dat schoolgaande kinderen - met veel minder ervaring dan ik - dezelfde gevaarlijke knelpunten meemaken, overtuigt me nog meer dat we iets moeten doen aan de verkeersveiligheid. Degelijk onderhouden fietspaden, auto's die minder fijn stof uitstoten ..., ook op gemeentelijk vlak kunnen we daar een aanzet toe geven. Als we het fietsen wat meer stimuleren, krijgen we een gezondere lucht en fittere inwoners!

Het weer wordt almaar extremer: hevige stormen, lange periodes van erge droogte, overstromingsgevaar ..., de klimaatveranderingen zijn niet meer te ontkennen. Daarom pleit ik voor doordachte bezuinigingen op gebied van energieverbruik.

Vorige winter kregen al heel wat mensen in onze gemeente een gratis energie-audit van hun woning: door o.a. thermografische foto's kon een team van vrijwilligers de warmteverliezen van een huis duidelijk aanwijzen. Omdat de afgelopen winter te zacht was, was het helaas onmogelijk om alle aanvragen te behandelen. Maar van zodra het weer koud wordt, nemen we de draad weer op met de energie-audits.