Leo Adriaenssens

09 Mei 2018

Leo Adriaenssens

13de plaats

Leo geniet van zijn pensioen in Haasrode.

“Oud-Heverlee heeft vele troeven om een ideale leef- en woonomgeving te bieden voor iedereen. Daartoe moeten we de aanwezige natuur verder versterken en uitbouwen, moeten we ervoor zorgen dat betaalbaar wonen geen loze slogan is en moeten we werk maken van leefbare, actieve woonkernen waar verkeersveiligheid voor alle zwakke weggebruikers maar zeker voor kinderen en ouderen een absolute prioriteit is. Sluipverkeer hoort niet thuis in dit verhaal!

Samen met jouw steun en met Groen wil ik hier volop op inzetten!”