Wie is wie

Paul Pues

Voorzitter, vervangend gemeentraadslid, voormalig schepen

 • Paul Pues

  Voorzitter, vervangend gemeentraadslid, voormalig schepen

 • Hanna Van Steenkiste

  schepen ruimtelijke ordening,

  patrimonium, mobiliteit

 • Mattias Bouckaert

  Schepen van zorg, jeugd, ontwikkelingssamenwerking

  dierenwelzijn, ICT,

 • Josien Van Dyck

  gemeenteraadslid

 • Adinda Claessen

  gemeenteraadslid,

  voorzitter van de gemeenteraad

 • Sarah D'Hertefelt

  gemeenteraadslid,

  lid van bijzonder comité van de sociale dienst

   

 • Philippe Bajeux

  Secretaris van Groen Oud-Heverlee