Oud-Heverlee wordt meer verbonden: cultuur, sport, jeugd en feest

< Keer terug naar het programmaoverzicht Download het volledige programma

 

Onze gemeente, dat zijn niet alleen huizen, straten, pleinen en parken. Mooi aangelegde stenen alleen geven een dorp immers geen ziel – dat doen mensen. We willen dan ook meer inzetten op het samenbrengen van onze inwoners, jong en oud, om samen te genieten van cultuur, te sporten, te leren en spelen in aantrekkelijke scholen, vrienden te ontmoeten in het jeugdhuis of op het skatepark, of gewoon met zijn allen te feesten! We hebben het niet voor de klimaatopwarming, maar we willen wel graag een warme gemeente!

Kunst verbindt

De muziekacademie kreeg de voorbije jaren al deels een eigen thuisbasis: door het centraliseren van de bibliotheken van Sint-Joris-Weert en Oud-Heverlee in de Roosenberg kwam er ruimte vrij. We vinden het belangrijk dat alle lagere schoolkinderen in of vlakbij de school muzieklessen kunnen volgen, maar door het grote succes van de muziekschool is het onmogelijk om álle activiteiten en lessen in de scholen blijven te organiseren.

Om de muziekschool samen met de bibliotheek het cultuurhart van onze gemeente te maken, pleiten we ervoor om de thuisbasis van de muziekschool te integreren in de Roosenberg. We denken dan vooral aan de administratieve diensten en de lessen voor de derde en vierde graad (de vroegere middelbare en hogere graad) – d.w.z. de middelbare scholieren en volwassen die zich vlotter kunnen verplaatsen. Dit koppelen we aan een betere, meer polyvalente indeling van de Roosenberg, zodat hier bv. ook kleinere optredens en voorstellingen kunnen georganiseerd worden. De bibliotheek wordt verder uitgebouwd tot een plek waar er ook voordrachten van auteurs, kindertheater, workshops … zijn.

 

Er zijn in Oud-Heverlee al vele lokale culturele initiatieven, zoals de kunstroute, kunst in het dorp, ‘OH, kom maar eens kijken’ …, die we blijven ondersteunen. Onze lokale kunstenaars en verenigingen worden bovendien maximaal ingeschakeld om gemeentelijke evenementen op te luisteren. De cultuurcoördinator werkt daarnaast een eigen volwaardig cultureel aanbod uit in onze gemeente. Minstens tweewekelijks moet er in de gemeente iets te beleven zijn, met een gevarieerde mix van muziek, theater, comedy, dans …, zowel van gekende namen als van nieuw talent. Hierbij benutten we ook onze positie langs de taalgrens om uitwisseling met onze Waalse buurgemeentes te bevorderen.

Sport verbindt

Sport is maatschappelijk goud waard! Het is goed voor onze gezondheid en ons algemeen welbevinden, het is een kans om samen plezier te maken … Recreatief sporten verdient dus al onze aandacht, bij alle leeftijdsgroepen. Omdat de huidige gemeentelijk sportaccommodatie echter vrij beperkt is, is er duidelijk nood aan een nieuwe sporthal. We pleiten ervoor deze in te plannen aan de Roosenberg: op die manier sluit de hal aan bij de bestaande infrastructuur en  voorkomen we twee parkings, twee cafetaria’s … en dus telkens tweemaal open ruimte die verdwijnt. We kiezen voor een ‘bijna’ energieneutraal gebouw dat zich maximaal integreert in de groene omgeving. Toegankelijkheid voor senioren en personen met een beperking  is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast krijgen niet enkel verenigingen, maar ook gelegenheidssporters de gelegenheid om de gemeentelijke sportfaciliteiten te gebruiken.

De gemeente zorgt er verder actief voor dat sporten aantrekkelijker wordt voor iedereen. We sporen actief de ouderen aan om te bewegen door te zorgen voor betaalbare sportactiviteiten en kleinschalige, aangepaste bewegingsactiviteiten. Sport en verenigingen zijn daarnaast de plek bij uitstek waar nieuwkomers en mensen uit kwetsbare groepen een nieuw netwerk kunnen uitbouwen. Omdat financiële drempels dit niet in de weg mogen staan, pleiten we ervoor dat elke (sport)vereniging een sociaal tarief moet hebben om erkend te worden als gemeentelijke vereniging. Een verhoging van de sociaal-educatieve toelage van het OCMW zorgt er verder voor dat kosten zoals inschrijvingsgeld en uitrusting gemakkelijker gedragen kunnen worden. Tot slot zetten we onze sportkampioenen jaarlijks in de bloemetjes tijdens een sportgala. We koppelen daar een actief kennismakingsmoment aan, waar inwoners de kans krijgen alle sportverenigingen te leren kennen.

We gaan voor een hecht netwerk van brede scholen

Onze gemeente kan terecht trots zijn op de uitstekende scholen, zowel in het gemeentelijk als in het vrij onderwijs. Hier zijn veel samenwerkingsverbanden mogelijk, van het delen van infrastructuur of expertise tot het uitwerken van gezamenlijke projecten rond ICT, pesten, sociale vaardigheden, milieuzorg… De gemeente kan dergelijke samenwerkingsverbanden ondersteunen door geregeld overleg te organiseren tussen alle schooldirecties van de gemeente. We faciliteren ook samenwerkingsprojecten met scholen net over de taalgrens, zodat leerlingen de Franse taal kunnen leren in de praktijk en kunnen binnenstappen in een andere cultuur.

We streven naar brede scholen, waarbij schoolinfrastructuur na de schooluren gebruikt kan worden voor sport en vrije tijd. De gemeente anticipeert ook op de bevolkingsgroei en instroom uit buurtgemeentes en begint, indien nodig, tijdig aan uitbreiding van het schools aanbod. Zo krijgt de school van Blanden eindelijk groeiruimte, dankzij de aankoop van een aanpalende woning. De gemeente start een breed overleg met de school, de leerlingen en ouders, de buurt … rond de toekomstvisie  op de school. Een school hoort voor ons in elk geval in de dorpskern.

We zorgen voor meer ontmoetingsplekken voor onze jeugd

Bij het invullen van openbare ruimte mogen jongeren niet vergeten worden. Voor de kleinsten moet er op minder dan tien minuten wandelen van elke woning een speelpleintje te vinden zijn. Voor jongeren zorgen eenvoudige ingrepen als een basketring, een skateparkje, een mini-voetbalveldje … voor fijne ontmoetingsplekken. Al te vaak worden dergelijke inrichtingen geweerd omdat ze overlast zouden creëren. Groen kiest echter resoluut voor publieke ruimte waar jongeren zich welkom weten. Dat mag je vrij letterlijk nemen: we vragen aan de jeugd om enkele grijze bruggen onder handen te nemen en er in het oog springende entrees van het dorp van te maken.


De brug van de E40 over de Waversebaan in Oud-Heverlee kan beschilderd worden naar het model van deze spoorwegbrug over de Geldenaaksebaan in Heverlee.


Onze jeugdbewegingen zijn maatschappelijk goud en verdienen alle mogelijke steun. Zo krijgen alle jeugdbewegingen aangepaste lokalen. Om jongeren de kans te geven een extra financieel steuntje te verdienen voor hun jeugdbeweging én hen tegelijk kennis te laten maken met andere gemeentelijke verenigingen, dagen we hen uit om zich jaarlijks een dag te engageren in één van deze verenigingen. Op deze manier kunnen we ook de verjonging van bestaande verenigingen in de hand werken. Tot slot zorgt een nieuw jeugdhuis, geïntegreerd in de nieuwe sporthal aan de Roosenberg, ervoor dat jongeren zich ook buiten de jeugdbewegingen kunnen organiseren.  

Ontmoetingen versterken het sociaal weefsel

We zorgen voor een ontmoetingsruimte/vergaderzaal in elke gemeente, die gemakkelijk online te reserveren is aan gunsttarief voor lokale verenigingen. Omdat bovendien niets zo goed is als samen feesten, organiseert de gemeente niet enkel zelf een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners, maar ondersteunt ze ook maximaal buurtfeesten, met subsidies en logistieke steun.

 

< Keer terug naar het programmaoverzicht Download het volledige programma