Oud-Heverlee wordt meer van jou: inspraak en communicatie

Het gemeentebestuur mag geen eiland zijn. De beste beslissingen nemen we immers samen, in overleg met de eigen inwoners.


Een greep uit onze ideeën voor de toekomst

  • Het bestuur organiseert enkele keren per jaar een buurtoverleg in elke kern, waar buurtbewoners de kans krijgen om vragen te stellen, problemen te signaleren en voorstellen te doen. De gemeentelijke politici, ambtenaren en lokale politiemensen bekijken tijdens dit overleg samen met de bewoners wat haalbaar is en garanderen een adequate opvolging.
  • De gemeente informeert haar inwoners op een heldere manier langs verschillende kanalen. De website, de nieuwsbrief en het infoblad worden aangevuld met een gemeente-app. Deze app geeft smartphone-gebruikers vlot toegang tot informatie over de gemeentelijke diensten, maar kan ook ingezet worden als laagdrempelig communicatiekanaal voor bv. het melden van technische defecten.
  • Het gemeentebestuur daagt inwoners uit om gezamenlijk voor hun wijk, hun straat,…een idee uit te werken. Een kubb-baantje, een buurtkippenproject, zitbankjes,een kunstwerk...Via een objectieve evaluatie wordt dan een project gekozen dat de gemeente realiseert. Het bestuur voorziet daarvoor jaarlijks een budget “burgerbegroting”.

Lees meer