Oud-Heverlee wordt zorgzamer: iedereen hoort erbij

Zorgen voor een gemeente waar iedereen mee kan, daar draait politiek voor ons om.
We willen dat onze gemeente een gastvrije gemeente is, ook voor wie extra zorg nodig heeft.


Een greep uit onze ideeën voor de toekomst

  • Buren-voor-buren wordt uitgebreid in elke gemeente. Mensen willen immers heel wat voor elkaar doen, als ze weten dat er ergens vraag naar is.
  • Het gemeentebestuur zal vrijwilligerswerk actief stimuleren door vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
  • Het is aangenaam wonen in Oud-Heverlee maar dat maakt wonen in onze gemeente helaas ook erg duur! Groen wil een beleid dat actief werk maakt van betaalbaar wonen. De voorbije legislatuur werden voor het eerst in 30 jaar terug nieuwe sociale woningen gerealiseerd. Maar er blijft nog steeds een aanzienlijke achterstand in te halen. Groen wil dat de gemeente de gronden in haar bezit gebruikt voor sociale huurwoningen.
  • De gemeente zet actief in op dierenwelzijn. Dit doen we o.a. door actief samen te werken met dierenasielen in de regio en hen te erkennen als vereniging van bovenlokaal belang. Bij aanpassingen aan de infrastructuur tenslotte kunnen kleine ingrepen een groot verschil maken: vleermuisvriendelijke verlichting, paddentunnels, ontsnippering van natuurgebieden, wegwerken van barrières voor overstekend wild , enz...

Lees meer