Commotie rond "zone 30" terecht of niet?

18 April 2023

Commotie rond

De invoering van een uitgebreide zone 30 in Oud-Heverlee zorgde voor heel wat commotie op de sociale media. Terecht of niet?

Wie het debat over de invoering van de zone 30 niet gevolgd heeft kan misschien beginnen bij het uitgebreide artikel in het Laatse Niews van24 april. Daarin wordt goed uitgelegd wat de beweegredenen zijn van het bestuur om de zone 30 uit te breiden. Ook de tegenkantingen van de oppositiepartijen komen daarin aan bod.

HLN__2023-04-27_at_21-05-30_Oud-Heverlee_breidt_zone_30_uit.png 

De tegenstanders haalden aan dat er geen draagvlak is bij de bevolking voor deze “ingrijpende”verandering. Ze schatten de nadelen hoger in dan de voordelen. Zo zou de aandacht voor een snelheidsvermindering op “noodzakelijke “punten verslappen. Sommige straten in de kern nodigen nu eenmaal uit om sneller te rijden. En dan is er het tijdsverlies voor de inwoners en plaatselijke handelaars. Een fors economisch nadeel werd op de gemeenteraad gesteld…

straten-met-max-50-km-per-uur.jpg

Enkel op de in het paars aangeduide straten mag nog 50 km per uur gereden worden. Uitzondering is de Waversebaan in Oud-Heverlee waar een dynamische regeling geldt in de schoolomgeving.

De voorstanders benadrukken dan weer de toenemende veiligheid. Zowat alle straten in het centrum zijn dichtbebouwde woonstraten. De snelheid minderen zorgt voor meer wooncomfort, minder geluidsoverlast en op termijn ook minder verkeersdrukte omdat korte verplaatsingen vaker te voet of met de fiets zullen gebeuren. Enkele, bredere, straten uit de “zone 30” halen is een slecht idee: het zorgt voor een woud aan verkeersborden en onduidelijkheid omdat men steeds alert het snelheidsregime moet volgen.
Het tijdsverschil zou miniem zijn.

Tijdverlies... Zou het?

We deden een poging om het “tijdsverlies” in te schatten.
Aan de hand van de tabel hieronder rekenden we de rijtijden uit voor twee ritten: een rit voor plaatselijk verkeer van het dorpscentrum Oud-Heverlee tot het dorpscentrum van Haasrode.


rijtijden--voor-en-invoering-zone-30.jpg


Een tweede rit schat de tijd in om van oost naar west ons dorp te doorkruisen. Een rit van bijna 9 km van de grens met Korbeek-Dijle (Stationsstraat) tot de grens met Bierbeek (Linderonde).

Het blijkt telkens om een “tijdsverlies” van minder dan een minuut te gaan. Of dat teveel is of “een kleine moeite voor een wereld van verschil” moet ieder voor zich uitmaken.

Deze coalitie maakte alvast de keuze voor meer comfort en veiligheid.