Zoet Waterforum klaar met aanbevelingen

18 December 2020

Zoet Waterforum klaar met aanbevelingen

  Met het toekomstforum testte Oud-Heverlee een nieuwe vorm van inspraak, waarbij goed geïnformeerde gelote burgers tot beleidsaanbevelingen komen. Anders dan bij een referendum wilde men een eerder kleine maar representatieve groep mensen zo goed mogelijk en zo volledig mogelijk informeren. In dialoog met elkaar, met experts en beleidsmakers formuleerden deze burgers dan een reeks aanbevelingen. Zo wilde men de klassieke bestuurlijke breuklijnen van oppositie versus meerderheid, schepencollege versus gemeenteraad, en experten versus leken vermijden.

 

Via een ingewikkelde anonieme loting kwam men tot een burgerpanel van 50 inwoners met een goed representatief evenwicht op vlak van deelgemeente, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Deze mensen kregen een rondleiding op de site en alle denkbare info over de site van experten, adviesraden, van horeca en omwonenden en van organisaties, die belanghebbenden vertegenwoordigen.

 

.forum_adinda.JPG
Adinda Claessen bij de inleiding op de eerste bijeenkomst

Na drie zaterdagen debatteren werden 67 stellingen geformuleerd. Daarover werd gestemd. Per stelling hadden de leden van het burgerpanel 3 opties: “akkoord”, “niet akkoord” of “geen mening”. Elke stelling die minstens 2/3de “akkoord” of minstens 2/3de ”niet-akkoord” van de uitgebrachte stemmen kreeg, is als aanbeveling aangenomen. Over 44 stellingen werd zo’n 2/3 akkoord bereikt. 3 stellingen werden verworpen.

Meer info over hoe dit project juist georganiseerd werd, vind je op de website van het toekomstforum.

zoetwater-bezoek.jpg
Hanna Van Steenkiste en Adinda Claessen op werkbezoek in het Zoet Water park

Het burgerpanel kiest, kort samengevat, voor een groene en duurzame invulling van het gebied, zonder bovenlokale uitstraling, dus eerder gericht op de eigen inwoners. In het noordelijk gedeelte, langs de Waversebaan, ligt de nadruk op sportieve infrastructuur. De zuidelijke kant krijgt een meer recreatieve, culturele en natuurlijke bestemming. De Roosenberg moet verbouwd worden. Het noordelijke en het zuidelijke deel worden verbonden via aangename wandel- en fietsroutes.

De auto mag niet centraal staan op de site en is enkel te gast. De parkings worden herleid tot één gratis parking aan de sportaccommodatie aan de Waversebaan. Horeca en Roosenberg zijn van daar op redelijke afstand te voet bereikbaar langs een aangename verbinding. Een topsporthal wordt duidelijk afgewezen.

Op de gemeenteraad werden aan deze lijst van aanbevelingen nog drie aanbevelingen toegevoegd:

  • De gemeenteraad vraagt de optie van een omnisporthal of een open en overdekt sportterrein te onderzoeken in het masterplan, complementair aan en geïntegreerd in het open sport-landschap. Deze stellingen worden immers noch aanvaard, noch verworpen door het Toekomstforum. We vragen de ontwerpers om deze opties open te houden in hun verkenning en mogelijke inplantingen te onderzoeken in de zone Noord. Dit zal de realisatie van de aanbevelingen die door het Toekomstforum met een 2/3 meerderheid zijn goedgekeurd, niet in de weg staan.
  • Het Toekomstforum kiest voor een duidelijke herwaardering van de Roosenberg. Bij het herdenken van het (al dan niet betalend) parkeren, blijft een goede bereikbaarheid van deze attractiepool en van de omliggende horeca een belangrijk aandachtspunt. Het masterplan zal moeten uitwijzen of het maximaal benutten van parking Noord thv Waversebaan of de parking achter Roosenberg hiervoor kan volstaan.
  • De verkeersluwe herinrichting van de M. Noëstraat dient rekening te houden met de functie van de M. Noëstraat als lokale verbindingsweg in onze gemeente, conform het mobiliteitsplan, waarbij het masterplan een eerste screening doet van de haalbaarheid van een bypass.