Wateroverlast door klimaatverandering

03 Mei 2018

Wateroverlast door klimaatverandering

Door de klimaatopwarming komen hevige regenbuien steeds frequenter voor. Oud-Heverlee blijft dan ook niet gespaard van wateroverlast.  De omgeving van de Dijle in Sint-Joris-Weert is zo’n overstromingsgevoelig gebied . Maar ook Blanden bleef de voorbije zomers niet gespaard. 

Bij elke intense regenbui overstroomden de achtertuinen en kelders van  woningen langs de Bierbeekstraat . Ook verderop  stroomafwaarts de Vaalbeek ontstond er hierdoor eveneens wateroverlast.

IMG_20160922_110224670_HDR.jpg bufferbekken_werkt.jpg

Daarom werden nu op het veld achter de woningen twee  grondwallen  aangelegd waardoor er een groot bufferbekken ontstaat van 5000 kubieke meter, dat af en toe zal vollopen.  Achteraan het terrein werd een betonnen constructie gebouwd . Dat moet zorgen voor een  vertraagde afvoer van het gebufferde water waardoor de wateroverlast ook stroomafwaarts de Vaalbeek zal verminderen.

Leden van de MAR en omwonenden hebben daarna de dijk beplant met streekeigen groen. Eénstijlige meidoorn, Gelderse roos, hazelaar, hondsroos, rode kornoelje, sleedoorn sporkehout, wilde kardinaalsmuts en wilde liguster zullen binnenkort het containerpark aan het oog onttrekken. Maar de beplanting is natuurlijk ook prima voor de stabiliteit van de dijk, de bijenpopulatie en debiodiversiteit.

Tijdens de stormachtig in het voorjaar van 2018 trad het bekken voor het eerst effectief in werking. De constructie deed wat het moest doen. De huizen en tuinen bleven gespaard.

Aquafin  bestudeert de aanleg van een dijk parallel aan de Kauwereelstraat in Sint-Joris- Weert zodat ook deze inwoners binnenkort niet meer bang de weerberichten moeten volgen.