Welkome ondersteuning van Vlaamse Bouwmeester bij nieuwe projecten

29 Augustus 2019

Welkome ondersteuning van Vlaamse Bouwmeester bij nieuwe projecten

Op de gemeenteraad van 24 juni is besloten om het “Team van de Vlaamse Bouwmeester” nauw te betrekken bij twee belangrijke projecten in de gemeente. Dat is ongezien in onze gemeente.  

 

Van traditionele werkwijze..

De gemeente wijkt daarmee af  van het traditionele pad om meerdere deelnemers in mededinging te brengen voor dergelijke opdracht. Een degelijke voorafgaande marktconsultatie is bij deze procedure cruciaal: welke ontwerpbureaus zijn geschikt én beschikbaar? Dat te weten komen vergt van de gemeentelijke administratie veel werk en leidt tot tijdsverlies.

…tot nieuw traject

Het inschakelen van het “Team van de Vlaamse Bouwmeester” is een nieuwe piste die én sneller én tot betere realisaties moet leiden. Hoe werkt het? Het Team Vlaams Bouwmeester omschrijft deze opdrachten en peilt bij de 4500 aangesloten ontwerpers naar hun deskundigheid en voorstellen. Het gemeentebestuur en het Team selecteren samen dan 3 ontwerpers die een offerte mogen indienen. Het Team geeft daarbij voorrang voor kwaliteit bij de gunningscriteria en volgt het proces op van briefing- en presentatiemomenten tot de opmaak van het bestek en de gunning aan een aannemer.

Het gemeentebestuur is er van overtuigd dat deze werkwijze  de kwaliteit van de ontwerpen zeker zal verhogen.

Om welke ontwerpen gaat het?

Naar een Masterplan voor het Zoet Water

Iedereen zal het erover eens zijn. De omgeving van Het Zoet Water , als uithangbord en toeristische troef van de gemeente heeft nood aan een herinrichting.  Deze unieke site vraagt een doordachte, breed gedragen aanpak, met veel aandacht voor inspraak van alle belanghebbenden. Als eerste stap zorgen we voor een duidelijke lange termijnvisie door de opmaak van een masterplan. Ook een compacte sporthal willen we hierin een plaats geven.

Voor dit masterplan zal een beroep gedaan worden op het “Team van de Vlaams Bouwmeester”. aar wel  voorafgegaan door een unieke ruime participatieoefening waar naast gebruikers van de site, meerderheid en oppositie en een 100 tal uitgelote inwoners, de “G100” samen tot een consensus proberen te komen hoe het ZoetWater 2.0 er moet uitzien.

Over die “G100”, in analogie met David Reybroeck’s G1000,  later meer in een apart artikel.

Naar een vernieuwende invulling van het Woonuitbreidingsgebied Haasrode

Over de invulling van het 9,5 ha grote woonuitbreidingsgebied tussen de Blandenstraat, en de Kerkstraat in Haasrode is al lang discussie. Begin dit jaar leidde het openbaar onderzoek over de eerste fase van het project  tot een massa bezwaarschriften. Het schepencollege weigerde de bouwvergunning.  Het inzicht groeide  om af te stappen van de klassieke, verouderde verkaveling en het initiatief te nemen naar een meer innovatief, hedendaags project. Dit omvat daardoor niet uitsluitend grondgebonden woningen maar meerdere woonvormen. Deze verscheidenheid aan woonvormen komt vervolgens ook de realisatie en het behoud van de open groene ruimte ten goede en kan tevens leiden tot een gedeeltelijke inrichting van de open ruimte in speelzones.

Door het voorzien van verscheidene woonvormen, zowel in de hoogte als op een kleinere oppervlakte grondgebonden (co-housing, gekoppelde woningen,…) is er minder wegenisaanleg vereist wat minder verharde oppervlakte oplevert en er dus ook een minder grote hoeveelheid aan opvang en buffering van hemelwater dient voorzien te worden.

Samen met de grondeigenaars, met Durabrik en de gemeente zal het Team van de Vlaamse Bouwmeester een Masterplan voor de site uitwerken.