Werken aan topnatuur

26 Januari 2023

Werken aan topnatuur

Onze inspanningen werden beloond. Zowel onze gemeente als de partners deden financiële inspanningen om het doel te bereiken.

Wij maken werk om onze topnatuur te versterken met deze twee concrete projecten

topnatuur.jpg

WALDEN

In 2021 werd op ons initiatief het strategisch project WALDEN opgestart. 

logo_WALDEN.png

WALDEN staat voor ‘Wouden, Akkers en Landschappen langsheen de Dijlevallei Ecologisch laten Netwerken’. We werken samen met Leuven, Huldenberg, Bertem, de provincie Vlaams-Brabant en het Agentschap Natuur en Bos om onze bossen, open landschappen en de publieke ruimte te versterken en vergroenen.

Onze inspanningen werden beloond. Zowel onze gemeente als de partners deden financiële inspanningen om het doel te bereiken.

De gemeente kocht de camping Zoete Waters en een zonevreemde villa op om bijkomende ruimte voor groen, sport en spel rond het Zoet Water te creëren. De gemeente kon gebruik maken van een subsidie van 500.000 €.  

Dank zij een subsidie van ruim 1 miljoen euro van de Vlaamse overheid kan de gemeente Oud-Heverlee en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) ook starten met de herinrichting van de vijvers aan het Zoet Water in Oud-Heverlee.

De gemeente kocht al enige jaren geleden de vijf Zoet Watervijvers en verkocht nadien de 3 meest westelijke vijvers aan het Agentschap.

De vijvers liggen in natuurgebied en zijn beschermd als cultuurhistorisch landschap maar de  ecologische waarde is vandaag zeker niet optimaal: de oevers zijn onstabiel en steil, er is vervuild slib aanwezig afkomstig van de Vaalbeek die, vroeger ongezuiverd, door de vijvers loopt.

De werken zullen starten in het najaar van 2024. Het slibmateriaal zal verwijderd worden en de zeer rechte oevers ingericht als natuurlijke oevers.

Voor de werken kunnen starten is nog heel wat studiewerk nodig. Temeer ook de heraanleg van de M.Noëstraat betrokken word in het project. Mogelijks komen er vlonders en wandelpaden bij.

Hanna Van Steenkiste, onze Groen schepen van ruimtelijke ordening en mobiliteit, is nauw betrokken bij het studiewerk.

Hanna-overleg-Walden.jpg

“De inspanningen voor het verbeteren van de waterkwaliteit en de leefomgeving voor amfibieën, vissen, watervogels en vleermuizen zullen ook voor onze inwoners lonen. Het wordt een plaats om fier op te zijn.” Klinkt het;

Maar Hanna kijkt al verder vooruit: “ Zo stomen we de site van het Zoet Water klaar als toekomstige toegangspoort voor een nationaal park.”

NATIONAAL PARK BRABANTSE WOUDEN

Op Vlaams niveau wil men nationale parken inrichten waar ruimte is voor Vlaamse topnatuur. Dit is een unieke kans om ons oerbos Meerdaalwoud en de Dijlevallei nog meer te laten verweven in een groter geheel. De ambitie is de creatie van één natuurpark van Halle tot Bierbeek: een streefdoel waar we vanuit Groen Oud-Heverlee volop aan meewerken.

kandidaten_nationaal_park.jpg

 

Het Zoet Water is belangrijk binnen Brabantse Wouden als recreatieve toegangspoort. Door te werken met zo’n ‘poorten’ ontstaat er een opdeling tussen zones voor het publiek, en zones waar natuur en biodiversiteit op de eerste plaats komen. In het voorjaar van 2023 zullen we weten of Brabantse Wouden geselecteerd wordt als nationaal park.

ZW_01_V080028_D.png

 

 

nationaal-park.jpg