socialer

Onze gemeente, dat zijn niet alleen huizen, straten, pleinen en parken. Mensen - jij en ik - vormen het hart van onze gemeente. Samen gaan we geen enkele uitdaging uit de weg en zorgen we ervoor dat niemand uit de boot valt.

Lokale Realisaties

Eerste sociale woningen sinds kwarteeuw

Het is de intentie van het gemeentebestuur om de door de overheid opgelegde norm van 95 bijkomende sociale huurwoningen tegen 2025 te halen.De eerste 8 woningen zijn opgeleverd.

Lees meer ›