Eerste sociale woningen sinds kwarteeuw

13 Juni 2018

Eerste sociale woningen sinds kwarteeuw

Het is de intentie van het gemeentebestuur om de door de overheid opgelegde norm van 95 bijkomende sociale huurwoningen tegen 2025 te halen.De eerste 8 woningen zijn opgeleverd.

De bouw van de sociale woningen op de hoek van de Pastoor Tilemansstraat en de Overwegstraat in Sint-Joris-Weert is afgerond. Op een oppervlakte van 27,8 a richtte de sociale huisvestingsmaatschappij SWAL 4 identieke woonblokken op van elk 2 woningen met 2 slaapkamers. Deze acht woningen vormen de voorbode om onze historische achterstand op het gebied van sociale woningen in ons dorp weg te werken. Het huidige aanbod, een 30-tal sociale huurwoningen is veruit onvoldoende.

Het is de intentie van het gemeentebestuur om de door de overheid opgelegde norm van 95 bijkomende sociale huurwoningen tegen 2025 te halen. Geen eenvoudige klus, gezien het beperkt aantal betaalbare bouwgronden dat in aanmerking komt. Toch zitten meerdere projecten al in de pijplijn. De bouw van huurwoningen in de Ophemstraat, de Dassenstraat en de Herpendaalstraat en in het woonuitbreidingsgebied van Haasrode staat procesmatig al het verst..

Naast deze projecten werkt de gemeente verder aan een “grondbank”. Via die grondbank worden de gronden die het OCMW en de gemeente bezitten en die niet bruikbaar zijn om voor sociale woningbouw, verkocht. Met die opbrengst worden dan meer geschikte bouwgronden aangekocht. Gemikt wordt op kleine clusters van enkele sociale huurwoningen verspreid over alle deelgemeenten zodat de integratie met de buurt vlot verloopt..