Rioleringswerken: onzichtbaar, lastig maar noodzakelijk

06 Mei 2018

Rioleringswerken: onzichtbaar, lastig maar noodzakelijk

De heraanleg van de straat duurt soms schijnbaar eindeloos lang. Dat komt voor een deel omdat de heraanleg op zich slechts het topje van de ijsberg is, vooral ondergronds gebeuren de meest tijdrovende werken. 

Soms valt het mee met die omleidingen, zoals bij de werken aan de Reigerstraat tot aan de Neerijsebaan in Sint-Joris-Weert. Langs dat traject legde Aquafin een collector aan die nu het afvalwater van het grootste deel van Sint-Joris-Weert naar het waterzuiveringsstation in Huldenberg leidt. Daarmee komt het afvalwater van zowat 650 inwoners niet meer via de Leigracht in de Doode Bemde terecht. Een zegen voor het natuurgebied dat erg te leiden had onder de toevloed van verontreinigd water. De werken werden eind 2017 afgerond. De Reigerstraat kreeg een nieuw wegdek.

De hernieuwing van een gedeelte van de M.Noëstraat, tot aan Meerdaalhof, met fiets- en voetpaden, duurde daarentegen tergend lang. We grepen de heraanleg aan om het afvalwater van het regenwater te scheiden. Het regenwater loopt via de bestaande riolering naar de vijvers en verder naar De Dijle. Het afvalwater wordt nu opgepompt naar het zuiveringsstation van Vaalbeek. Daarom moesten een paar ondergrondse pompstations gebouwd worden. Via de Vaalbeek komt het gezuiverde water dan in de eerste vijver van het Zoet Water aan. Niet geplande bijkomende werken van de Watergroep zorgden voor bijkomende vertraging. Ook het aansluiten van alle woningen op de nieuwe leiding heeft veel tijd gevergd.  Ook alle zijstraten van de M.Noestraat zijn betrokken bij het project. In Vaalbeek wordt het zuiveringsstation momenteel uitgebreid.

Er is ook een bufferbekken aangelegd in Blanden om de huizen en tuinen van de Bierbeekstraat te vrijwaren van wateroverlast bij stortbuien. In Weert wordt een berm voorzien aan de Kauwereelstrat om daar de laagstgelegen huizen te beschermen. Ook in de Molenstraat werd de riolering aangepast.