Maakte Groen het verschil?

29 Augustus 2018

Maakte Groen het verschil?

Groen was de kleinste partij in het bestuur. In die coalitie met twee grotere partijen konden we onze ideeën zeker niet altijd waarmaken. Soms was het wel even slikken hoe gemakkelijk het meerjarenplan werd omzeild. Het was dus vaak knokken om onze ideeën aan bod te laten komen. Gelukkig konden onze schepenen Paul Pues, na 4 jaar afgelost door Mattias Bouckaert, rekenen op een stevige ploeg.  Politiek is vooral hard studeren, werken en vergaderen.

Uiteindelijk hebben we toch heel wat kunnen realiseren. Op het vlak van onze bevoegdheid “verkeer en mobiliteit” waren de maatregelen voor een grotere verkeersveiligheid bij de talloze grote en kleinere wegenwerken de blikvangers. In totaal werden 26 projecten gerealiseerd.

Rond “milieu en duurzaamheid” is de oprichting van een energie-coöperatie het belangrijkst, maar daarnaast kwamen er nog 29 nieuwe doorbraken. Bij “ICT, communicatie en informatie”  springen vooral de nieuwe performante website en het nieuwe infoblad in het oog. Daar stond de teller op 8 nieuwe realisaties. De volledige lijst kan je onderaan deze pagina terugvinden!

Maar het werk is niet af. Ook nu hebben we een goed gevuld en goed gebalanceerd programma voor de volgende periode. Een sterke, verjongde ploeg, met vaardigheden op zowat elk domein, staat klaar om er in te vliegen. 

Je kan je de vraag stellen of het uitmaakt of Groen in de volgende bestuurscoalitie komt. Elke partij toont zich toch groen? iedereen wil toch de open ruimte bewaren? Iedereen is toch pro verkeersveiligheid?

Kies toch maar voor een partij die het meent en die het waarmaakt waar ze ook maar de kans krijgt.

Kortom: het origineel is ook hier beter dan de kopie.

Waar Groen fier op is

Nieuwe realisaties van het bestuur

- rechttrekken dossier woonzorgcentrum De Kouter
- opdoeking VKT
- een performantere politiezone
- erfpachtregeling sportvelden
- realisatie van 8 sociale huurwoningen
- aankoop/verkoop grond voor bijkomende sociale woningen
- einde dispuut over eigendom kerken en parochiehuizen
- bibliotheek Roosenberg
- aankoop vijvers Zoet Water

Nieuwe realisaties in de beleidsdomeinen van Groen door onze Groene schepen

Verkeer en mobiliteit Milieu en duurzaamheid Informatie en communicatie/ICT
dopskernvernieuwing OH burgemeestersconvenant: -20%CO2 tegen 2020 hoorzittingen voor alle wegenwerken
zone 30 en fietsstraat in centrum Haasrode belasting op huis-aan-huis drukwerk nieuwe gemeentelijke website
parkeerbeleid Zoet Water invoering Diftar beter en frequenter gemeentelijk infoblad
intensieve metingen  van verkeersintensiteit halvering milieubelasting informatieborden op invalswegen
aanpassingen Bergenstraat invoering huis-aan-huis ophaling roze zak e-loket gemeentediensten uitgebreid
aanpassingen Ophemstraat oprichting energiecooperatie digitale gemeenteraden en schepencolleges
afsluiting deel Korbeekdamstraat oprichting klimaatraad e-nieuwsbrieven
voetpaden kerkstraat uitlening energiemeters uitbreiding openingsuren gemeentehuis
voetpaden Milsestraat aanbieding gratis thermoscans  
vernieuwing A.Vermaelenstraat invoering bermbeheersplan  
verniewing Bovenbosstraat einde pesticidengebruik door gemeente  
aanduiding doorlopende straten aanleg diverse bloemenweiden  
diverse verkeersremmers plaatsing diverse bijenhotels  
snelheidsbeperkingen o.a Parkstraat diverse duurzame investeringen in gemeentegebouwen  
een werkzame verkeersraad ESCO project: verduurzaming school en sportzaal Haasrode  
vernieuwing Dassenstraat vergroening begraafplaatsen  
fietspaden Leuvensestraat sanering  riolering SJW  
vernieuwing gedeelte Waversebaan organiseren divere samenaankopen  
verbod doortocht zwaar vervoer dorpskom gratis info-avonden rond duurzaamheid  
fietspaden Blandenstraat ondersteuning invoering autodelen  
heraanleg gedeelte Duivenstraat aanleg bufferbekken en bermbeplanting  
aanpassingen Lijstersstraat vergroening speelplaats school OH  
plaatsen snelheidsinfoborden vergroening speelplaats  school Haasrode  
overeenkomst met ANB vernieuwing Naamsesteenweg keuze voor ledverlichting  
overeenkomst met Natuur & Bos afsluiting boswegen afsluiting verschillende gemeentewegen in bosgebied  
zone 30 en tonnagebeperking centrum Oud-Heverlee heropening voetweg 107  
  opstart regelmatige repair cafés  
  deelname aan curieuzeneuzen  
  organisatie klimaatmaand in 2017 en 2018  
  ondersteuning korte keten ECOmarkt, boeren voor buren, ...