Tot slot

Je merkt het, we hebben heel veel concrete voorstellen die we de volgende zes jaar willen realiseren. Maar ook heel wat attractieve ideeën, die we als kompas zullen hanteren om de richting te bepalen die ons dorp ook op langere termijn uitgaat. Onze ideeën waarmaken kan natuurlijk alleen als wij het vertrouwen krijgen van onze inwoners. Zonder jouw steun en stem staan we nergens.

Als kleinste partij in een coalitie met drie  hebben we de voorbije zes jaar toch heel wat kunnen realiseren. Onze enige schepen, de eerste vier jaar Paul Pues, de laatste twee jaar Mattias Bouckaert, had een zwaar takenpakket:  verkeer en mobiliteit, milieu en duurzaamheid, communicatie en informatie en ICT. Blikvangers in hun beleid waren de vele maatregelen voor een grotere verkeersveiligheid bij de talloze grote en kleinere wegenwerken, de oprichting van een energie-coöperatie, een performante website en een nieuw infoblad, en de introductie van een e-loket. In totaal werden er op vlak van verkeer en mobiliteit 26 kleine en grote vernieuwingen doorgevoerd. Milieu en duurzaamheid was ons ook erg dierbaar en kon rekenen op 30 doorbraken. Communicatie en informatie en ICT  werden niet vergeten: daar stond de teller op 8 nieuwe realisaties.

Je ziet het, met één schepen konden we al heel wat bereiken. Met twee schepenen kunnen we dubbel zoveel, en met een groene burgemeester maken we echt het verschil. We hebben met Groen de ideeën, de kandidaten en de ambitie om van onze gemeente een topgemeente te maken

We hopen dat we op jouw steun kunnen rekenen!