participatiepaden laten inwoners meedenken

04 Oktober 2020

participatiepaden laten inwoners meedenken

In Oud-Heverlee zetten we sterk in op participatie. Vroeger gebeurde dit meestal via vergaderingen, waar het bestuur bv. een project voorstelde en inwoners hierop konden reageren. Door het coronavirus moesten we op zoek naar alternatieve manieren om inspraak te garanderen. Het eerste alternatieve participatietraject was de bevraging over de verkeersleefbaarheid in de dorpskern van Sint-Joris-Weert. Een hele uitdaging, want hoe konden we de input van zoveel mogelijk inwoners verzamelen? Met een volledig digitale bevraging zouden we de mening van minder computervaardige inwoners (kinderen, ouderen …) mislopen. Onze groene schepenen van mobiliteit en communicatie werkten daarom samen met studiebureau PLOT Ruimtelijk management een alternatief uit: het participatiePAD. Op verschillende plaatsen in de dorpskern van Weert werden herkenbare borden gezet met een aantal vragen over de mobiliteit en de invulling van de openbare ruimte op die plaats. De geschied- en heemkundige kring voegde leuke historische weetjes toe. Inwoners konden individueel of in hun bubbel van bord naar bord wandelen of fietsen. Ze konden hun antwoorden en opmerkingen ter plekke doorgeven via de QR-code op de panelen, thuis de digitale vragenlijst invullen of hun opmerkingen doorgeven op papier. Dat deze aanpak gewerkt heeft, blijkt uit de respons: 100 inwoners namen deel!   Deze aanpak werd in september en oktober herhaald in Haasrode met de HaasROUTE. Later op het jaar volgen Blanden en Vaalbeek.