Oud-Heverlee wordt bijvriendelijke gemeente

13 Juni 2018

Oud-Heverlee wordt bijvriendelijke gemeente

Het gaat wereldwijd niet goed met de bijen. Gelukkig kunnen we het tij nog keren. Velen staan klaar om te helpen. De gemeente wil maximaal steunen  

Het gaat wereldwijd niet goed met de bijen. Dus moeten we hen helpen. Want bijen zijn belangrijk. Niet alleen voor de honing in je thee of op je boterham, maar ook voor ons leefmilieu. Bijen bestuiven immers maar liefst 80% van onze gewassen. Zonder bijen dus geen appels, peren en bessen meer. 

Gelukkig kunnen we het tij nog keren. Velen staan klaar om te helpen. Verenigingen voor biologisch tuinieren, onze imkers en onze gemeentelijke Milieuadviesraad werken actief mee om de bijen  er weer bovenop te helpen.

Zo werden recent al 1500 m2 gemeentelijke percelen omgevormd tot bloemenweide, in afwachting van nog veel meer. Er werden pakketjes zaad gratis verspreid, onder andere aan bewoners na wegenwerken om de bermen kleurrijk in te zaaien. Er  werd door vrijwilligers een houtkant aangeplant rond het containerpark en onze 80 km bermen worden planmatig gemaaid om tot een grotere biodiversiteit te komen . In het voorjaar van 2017 werd een eerste stap tot omvorming van grasperken naar kleurrijke bloemenweides gezet. Het ging om 3 grasperken, met een totale oppervlakte van 1.480 m², waar telkens ook een insectenhotel werd geplaatst. Op tal van evenementen, zoals de Ecomarkt en bij andere gelegenheden promoot de gemeente en de milieuadviesraad het inzaaien van bloemenweiden. Zakjes bloemenzaad worden daarbij gratis aangeboden.

Maar we blijven ook inzetten om met voordrachten, film- en informatieavonden iedereen aan te sporen om zijn tuin bijvriendelijk te maken. Want de oppervlakte aan tuinen is vele malen groter dan het gemeentelijk areaal. Hoe je tot een bij-vriendelijke tuin komt?  Moeilijk is dat niet, vele planten en struiken zijn geschikt. Belangrijkste is dat er het hele jaar door voldoende voedsel aanwezig zijn. Als vroeg in het voorjaar bloeiers aanwezig zijn en er afwisselend het hele seizoen tot in de herfst iets te halen valt, kunnen we spreken van een goede bijentuin.

De gemeente heeft er goed hoop op het label "bijvriendelijke gemeente in 2018 te behalen.

Wat kan u zelf doen?

Zaai een bloemenakker

In een bloemenakker zit een divers mengsel van stuifmeelrijke bloemen, de ideale maaltijd voor bijen. Bovendien kan u zelf genieten van een kleurrijke bloemenpracht vanaf de lente tot het najaar. Zaaien kan vanaf einde maart tot eind augustus. 

Nestjes voor bijtjes

Naast voldoende voedsel hebben bijen ook behoefte aan een nest, liefst in de nabijheid van bloemrijke planten. U kan een steentje bijdragen in de nestgelegenheid door:

  • bijenhotels of -kastjes te plaatsen in de tuin;
  • dode planten met holle stengels of uitgeholde bomen te behouden;
  • zelf blokken hout met gaten in te voorzien;
  • rietmatten te integreren in de tuin.