Eerlijke belastingen in Oud-Heverlee

01 Mei 2018

Eerlijke belastingen in Oud-Heverlee

Voor Groen is een eerlijke verdeling van de belastingen een evidentie. Eerlijk, dat betekent dat iedereen bijdraagt naar gelang zijn draagkracht. Forfaitaire belastingen, waar dus iedereen ongeacht zijn inkomen  evenveel betaalt, staan natuurlijk haaks op dit principe. Ook in onze gemeente wordt nog zo’n forfaitaire belasting  geïnd: de milieubelasting.

Groen ijverde sterk om de milieubelasting gewoon af te schaffen. Deze milieubelasting dient officieel “om het evenwicht te behouden tussen de gemeentelijke ontvangsten en uitgaven rond het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval “.  Maar ook andere uitgaven zijn natuurlijk niet in balans met de inkomsten. Toch wordt daar, gelukkig maar, geen aparte belasting voor voorzien.

We konden dat Groene strijdpunt nog niet helemaal doordrukken. Maar we verkregen wel dat bij de invoering van Diftar en het betalend maken van het gemeentelijk containerpark de milieubelasting met de helft te verminderen.  Alleenstaanden krijgen sindsdien een jaarlijkse factuur van 25 euro in plaats van 50 euro. Gezinnen betalen voortaan 50 euro in plaats van 100 euro.

Bijkomend werden heel wat sociale tarieven ingevoerd voor Diftar. Gezinnen met kleine kinderen, kinderopvang en mensen met bepaalde ziekten krijgen een tegemoetkoming. De nieuwe tarieven gelden tot en met 2019. Het Is uiteraard de bedoeling van Groen dat de milieubelasting helemaal wordt opgedoekt. volledige belastingsreglement kan je nalezen op de gemeentelijke website. Dit kadert in de doelstelling  “de vervuiler betaalt”

Op de gemeenteraad van oktober werd beslist de forfaitaire milieubelasting vanaf volgend jaar te halveren.