Ambitieus masterplan voor Haasrode

01 Oktober 2020

Ambitieus masterplan voor Haasrode

Haasrode staat voor heel wat uitdagingen. Hoe kunnen we  de woondichtheid verhogen zonder de eigenheid van het dorp te verliezen? Hoe zorgen we voor meer openbaar groen? 

De gebouwen van de bibliotheek en het ontmoetingscentrum zijn op.  En wat met openbaar vervoer en andere vormen van duurzamere mobiliteit ? Werk genoeg op de plank!

Het gemeentebestuur klopte aan bij het team Vlaams Bouwmeester om een toekomstgericht Masterplan uit te werken. De opdracht was niet min: “Vul het woonuitbreidingsgebied duurzaam in en maak het een integraal deel van de dorpskern met meer groene doorsteken, attractieve publieke ruimte en een autoluwe dorpskern.”

De respons op deze oproep was enorm. Uit 18 inzendingen selecteerde het gemeentebestuur 3 kwalitatieve teams voor de opmaak van een offerte. Het ontwerpbureau Plusoffice en mobiliteitsbureau Anyways werden uiteindelijk geselecteerd.

De omschrijving van de opdracht legt de lat hoog: Zo zal er in WUG Haasrode ruimte zijn voor een cohousing project, 20% sociale woningen, autovrije zones, publieke groenruimtes, plaats voor deelwagens en een goede mix van woonvormen. Voor de moeilijke waterhuishouding moet de ontwerper een klimaatrobuuste oplossing bedenken.

Op verschillende participatie-momenten zullen de inwoners van Haasrode bevraagd worden. Tegen de herfst moet er dan een masterplan liggen met duidelijke krijtlijnen voor de toekomst. Wij zijn alvast benieuwd.