Facelift voor de Lijsterboom

02 Oktober 2020

Facelift voor de Lijsterboom

Door de aankoop van de aanpalende oude hoeve zal de speelplaats meer dan dubbel zo groot worden. Maar het belangrijkste is misschien wel dat zowel de nieuwe speelplaats als de bestaande speelplaats een attractieve, groene invulling krijgen. ​ In het ontwerp is er onder andere ruimte voor een grote overdekte fietsenstalling, een kippenren, een buitenklas, een moestuin, bomen, een waterpartij, plaats voor kampen ... Deze heraanleg kadert binnen grotere werken aan de school. Zo zal de huidige refter gesloopt worden en vervangen worden door een nieuw gebouw langs de Lijsterstraat.​ Voorlopig zullen de huidige en de nieuwe speelplaats verbonden worden via een nieuwe doorgang in de refter.​ De toegang tot de school komt verder in de Lijsterstraat te liggen, wat de verkeersveiligheid ongetwijfeld ten goede zal komen. Dit ambitieuze onthardingsproject charmeerde de jury van "Vlaanderen breekt uit" zozeer dat de gemeente als laureaat voor dit project 15.000 euro subsidie kreeg. ​ Het ontwerp is nu klaar en kwam tot stand dankzij een nauwe samenwerking tussen de leerkrachten, Regionaal Landschap Dijleland en de gemeente. Maar ook de leerlingen zelf werden niet vergeten: zij werden ook naar hun voorkeuren gevraagd. ​Interleuven zal nu de omgevingsvergunning voorbereiden. Het gemeentebestuur zou deze nieuwe groene ruimte buiten de schooluren graag openstellen voor de buurt. Zo kunnen niet enkel de leerlingen maar ook de buurtbewoners hiervan genieten!