Klimaatactieplan

13 April 2018

Klimaatactieplan

Samen met 57 andere gemeenten in Vlaams-Brabant en duizenden gemeenten in Europa engageert Oud-Heverlee zich om tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten op haar grondgebied.  Weer aan de winkel dus...

De eerste stap is in 2016 gezet: we hebben gemeten en berekend dat we toen met zijn allen 44.333 ton  CO2 uitstootten op het grondgebied van de gemeente. Grote boosdoeners zijn het transport en de verwarming van gebouwen.

Die doelstelling realiseren smeekt om een plan.  Dat plan opmaken deden we met zoveel mogelijk mensen. Het klimaat is immers zaak van iedereen. We vonden een 30 tal inwoners bereid om samen het plan vorm te geven en uit te werken: de  “Klimaatraad” was geboren!. Half maart 2016 werd het resultaat van de eerste brainstorming voorgesteld: een zeventigtal acties werden geselecteerd. Een aantal acties zal de klimaatraad zelf uitwerken. Voor andere acties doen we beroep op de scholen, de verenigingen en het OCMW . De gemeente zal haar gebouwen zo energiezuinig mogelijk maken..

Enkele voorbeelden van acties: het aanbieden van energiescans, het uitlenen van energiemeters, het promoten van autodelen, energiezuinige openbare LED verlichting, alternatieve energie aanwenden in WZC De Kouter, samenaankoop isolatie, promotie van het fietsgebruik, enz, enz…

De meest van deze acties zijn ondertussen ook werkelijk opgestart. Maar er moet nog veel meer gebeuren om echt van een omslag te kunnen spreken.

Ondertussen is de klimaatraad een boeiende en bloeiende werkgroep onder de vleugels van de MilieuadviesRaad (MAR) Zin om mee te werken in de klimaatraad? We vragen niet liever… Mail naar [email protected] en dan spreken we verder af. Doen!

affiche_klimaatmaand_2018_A3.jpg