de gemeenteraad van mei 2022

06 Juni 2022

de gemeenteraad van mei 2022

Iedereen tekende, al dan niet fysiek, present op de gemeenteraad van 31 mei. We halen het toch even aan omdat, opmerkelijk toch, de 21 leden van de gemeenteraad, stuk voor stuk alle agendapunten van de meerderheid unaniem goedkeurden. Er viel ondermeer een beslissing in een heikel dossier, dat al jarenlang veel tegenwind oogst. De vervanging van de versleten infrastructuur op de terreinen van de voetbalclub Stormvogels in Blanden is broodnodig. Daarover is iedereen het al lang eens. Maar de geraamde kostprijs liep almaar op. Eerst was de bouw begroot op minder dan 1 miljoen euro. Nu blijkt de finale offerte te gaan over 2,625 miljoen euro.

De nieuwe sportaccommodatie omvat een cafetaria (inclusief keuken en vergaderzaal…), kleedruimtes (inclusief sanitair, EHBO…) en aanhorigheden, een ticketkiosk en beperkte omgevingsaanleg. Bij deze nieuwbouw wordt er maximaal ingezet op duurzame technieken, zoals warmtepompen en zonnepanelen in combinatie met batterij (dit wordt door de Stormvogels gefinancierd). Ook regenwater-recuperatie, ontharding en infiltratie zijn voorzien.

stormvogels_gebouw.jpg

Het bestaande gebouw op de site wordt gesloopt. Tijdens de bouwwerkzaamheden moet de voetbalclub zijn activiteiten ter plaatse kunnen verderzetten. Er wordt in tijdelijke accommodatie en toegangen voorzien.

verdieping_stormvogels.jpg

“Is de gemeente wel ingedekt voor de bouwkosten, mocht er geen omgevingsvergunning bekomen worden?” vroeg Open-VLD. Dat blijkt in orde te zijn. De clausule in het contract werd na enig speurwerk teruggevonden.

kantine.jpg

De voornaamste bekommernis, ook voor de buurtbewoners, blijkt te draaien rond het parkeren. Hoewel de nieuwbouw niets zal veranderen aan de parkeergelegenheid moet het parkeren veiliger en beter georganiseerd worden. Er wordt gedacht aan een fietsstraat en aan aanpassingen om zijdelings parkeren mogelijk te maken. Maar dat staat los van de bouw, zei burgemeester Bart Clerckx.

Het dossier kreeg groen licht. De firma Vanhout, gerenommeerd sportcomplex bouwer van o.a. de Sportoases, kan eraan beginnen.

Even belangrijk is de overeenkomst tussen de gemeente en de voetbalclub. De gemeente blijft eigenaar van het gebouw. De Stormvogels zullen als huurder een belangrijke bijdrage leveren in de financiering van dit gebouw, door het betalen van een jaarlijkse vergoeding van 20.000 euro in de eerste opstartjaren en 30.000 € vanaf 2026. maar de club zelf zal uiteindelijk 1/3 van de prijs betalen via de jaarlijkse huur (30.000 euro/jaar). Andere subsidies, zoals 10.000 euro voor het jaarlijkse inzaaien worden geschrapt.

Een uitgebreide samenwerkingsovereenkomst bepaalt alle details. Daarin is ondermeer opgenomen dat de club het onderhoud en kleine herstellingen op zich neemt. Belangrijk is ook dat het complex wordt opgenomen in het online-reservatiesysteem van de gemeente, beheerd door de dienst Vrije Tijd.

Als de club de infrastructuur niet nodig heeft, kan deze dus voordelig afgehuurd worden door onze verenigingen. In laatste instantie kan de voetbalclub onderverhuren aan derden, particulieren of bedrijven en zo een deel opbrengsten realiseren. Ook die overeenkomst werd unaniem goedgekeurd.

Omdat de impact van Corona op onze verenigingsleven langer duurde dan oorspronkelijk voorzien, vroeg schepen Mattias Bouckaert de inkomenscompensaties voor verenigingen te verlengen tot maart 2022.

Dan volgden de punten aangebracht door de oppositie:

N-VA vroeg om bij het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Leuven nogmaals aan te dringen om verkeerslichten te installeren bij de huidige werken op de Naamsesteenweg. Burgemeester Clerckx zei dat de vraag al was afgewezen en dat de omleiding iedereen frustreerde. “Zo’n omleiding voor zo’n beperkte werken, dat is absurd”, verwoordde hij het algemeen aanvoelen. “Binnenkort gaat er gewerkt worden aan de halte “Oud Station” vlak voor het kruispunt met de O.L.Vrouwstraat, aan het vroegere Fortis-kantoor. Dat is ons grondgebied en we zullen ons best doen om te bekomen dat daar wél met verkeerslichten gewerkt wordt. “

Verder vernamen we nog dat de gemeente geen Ecowerf compostvaten verkoopt gezien de geringe belangstelling in het verleden. “We werken wel aan een samenaankoop van regentonnen en dergelijke”, wist schepen Jos Rutten.

Er volgden nog een serie beloften: bv. een snellere behandeling van bouwaanvragen, nu er een extra personeelslid is aangeworven. Ook van de herprofilering van de gracht van het bufferbekken in Blanden zal nu snel werk gemaakt worden.