De gemeenteraad van december 2022

26 December 2022

De gemeenteraad van december 2022

De burgemeester loofde de inzet van de schepenen, die stuk voor stuk keihard werkten om al die projecten rond te krijgen en daarbij heel wat subsidies konden losweken.

Een gemeenteraad waarin Paul Pues, uw verslaggever, weerom tijdelijk tot gemeenteraadslid werd benoemd als vervanger van Josien Van Dyck die ouderschapsverlof opneemt.

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 lokte meteen al enige discussie los. Vooral Open-VLD was kritisch: zoveel meevallers zoals de fors stijgende opbrengst van de belastingen en toch geen ruimte gevonden voor de heraanleg van de dorpskom van Haasrode? En nu wordt er nog 3 miljoen geleend ook.

Burgemeester Bart Clerckx pareerde de kritiek: “de heraanleg van de dorpskom wordt inderdaad wat uitgesteld, maar we werken al wel verder aan de plannen. De impact van de tegenvallers zoals stijgende personeelskosten, dure energie is veel groter dan de impact van de meevallers. Als we de vergelijking maken met andere gemeenten, zelfs die in de buurt, waar men personeel moet ontslaan en de belastingen verhogen, dan torent onze gemeente daar hoog bovenuit. We investeren deze legislatuur 25 miljoen €,  een historisch record. Vorige regeerperiode was dat 15 miljoen.” De burgemeester loofde de inzet van de schepenen, die stuk voor stuk keihard werkten om al die projecten rond te krijgen en daarbij heel wat subsidies konden losweken.

Open-VLD stemde tegen, N-VA onthield zich.

Projecten die nog voor 2024 worden uitgevoerd

  • Aanleg park De Kouter (start begin volgend jaar)
  • Heraanleg van een groot gedeelte van het Zoet Water park
  • parking, lounge, plateau, pumptrack,…
  • Vijvers Zoet water ontslibben en oevers aanleggen
  • Nieuwe parochiezaal Oud-Heverlee
  • Nieuw gebouw Stormvogels Blanden
  • Dorpskernvernieuwing Blanden (kasseien en kerkhofmuur)
  • Ontharding speelplaats Blanden
  • Heraanleg Waversebaan
  • Afsluiting Weertsedreef

 

Volgend jaar stopt de uitbating van de camping aan het Zoet Water. De huurders en eigenaars van de  chalets staan in voor de afbraak. De gemeente vind het logisch volgend jaar geen belasting op tweede verblijven en belasting op kamperen meer aan te rekenen. De gemeente zal de grond kopen, onder meer met 500.000 € subsidie van de Vlaamse overheid voor het strategisch plan “Walden”. (zie ook verder)

Bij de aanleg van de gescheiden rioleringen in de zijstraten van de M.Noëstraat werd het voorziene budget fors overschreden. Hoe is het mogelijk dat het aandeel van de gemeente verdubbelde, wilde Patrice Lemaitre (Open-VLD) weten. Bart Clerckx gaf ootmoedig toe dat het aangestelde studiebureau het budget fors had onderschat en dat zoiets beter moet worden opgevolgd. Maar de meerwerken, zoals het rond punt aan het eind van de Grezstraat en een deel ondeugdelijk bevonden funderingen verklaren een deel van meerkosten.  De gemeente betaalt de werken met de verkoop van Riobra aandelen.

MS_rotonde.jpg
De rotonde  op het einde van de Grzezstraat was één van de bijkomende werken die de factuur vergrootten.

Stormschade aan de bovengrondse elektriciteitskabels zorgt al eens voor elektriciteits-onderbrekingen in woningen langs de Sparrenweg. Fluvius zal de kabels ondergronds leggen.

Oud-Heverlee was een van de initiatiefnemers van het project “Walden” dat een geïntegreerde visie op de landschappen langs de Dijlevallei wil ontwikkelen. Dat moet uiteindelijk leiden tot concrete projecten. Ondertussen heeft het project heel wat partners en kreeg het een stevige subsidie van 430.000 € voor twee vaste medewerkers en studiekosten. In de nu goed gekeurde samenwerkingsovereenkomst draagt de gemeente 2.123 € bij voor de studieopdracht.

Vervolgens werden de aflopende huurovereenkomsten met de sportclubs Wevok, OHL, de Wipmaatschappij, TC Meerdaal, VHL, de toneelkring “Het Spel” en het Kunstcollectief verlengd en hier en daar aangepast.

OHL_pleinen.jpg

Een detail uit de overeenkomst met OHL: Het blauwe gedeelte is in erfpacht gegeven aan OHL. Het rode gedeelte maakt deel uit van de samenwerkingsovereenkomst. Daarin staat ondermeer dat OHL ook die terreinen onderhoudt maar ze, onder voorwaarden,  ook kunnen gebruikt worden door inwoners of door andere clubs.

Dan kwamen de door oppositie aangebrachte agendapunten aan bod.

Open Vld, Tom Teck en An Geets kwamen terug op de tijdens vorige gemeenteraad aangekaarte onduidelijke situatie in de Armand Verheydenstraat. Daar gedoogt de gemeente dat er geparkeerd wordt op plaatsen waar de stoep te smal is, zodat de voetgangers gehinderd worden. Het voorstel suggereerde het schilderen van parkeervakken. Maar het gemeentebestuur kiest er nu voor het parkeren daar onmogelijk te maken door het aanbrengen van paaltjes. Een voorstel waar iedereen kon mee leven. 3 parkeerplaatsen verdwijnen dan wel.

Er waren ook klachten over de heraangelegde Blandenstraat. De betonnen fietssuggestiestroken liggen er niet echt biljartvlak bij. De burgemeester antwoordde dat zopas vlaktemetingen werden gedaan. Op slechts drie plaatsen werd de norm niet gehaald. Bij de oplevering zal beslist worden wat er zal mee gebeuren.

Bram Holemans (N-VA) wou transparantie over de 3 miljoen € die de gemeente leent. Waarom werden maar drie offertes vergeleken? Kris Debruyne  antwoordde dat heel wat banken werden aangeschreven, maar dat er slechts drie een aanbod deden. Het was een objectieve aanbesteding op basis van prijs, bijkomende diensten en milieu en duurzaamheidscriteria). ING haalde het ruimschoots.

Geen gemeenteraad zonder vragen over de Kouter. Op de Algemene vergadering van de VZW werd de begroting goedgekeurd onder voorbehoud. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?, wilde Open-VLD weten. Kris Debruyne en Matthias Bouckaert antwoordden dat een realistische toekomstvisie met bezetting en financiële inpakt moet worden opgesteld. De bezetting bedraagt nu 70%. Er is gevraagd om de indexering van de bestuursvergoeding terug te schroeven, omdat de kosten daarvan onder minder dan de voorziene bewoners gedeeld worden. Men hoopt alvast tegen de zomer aan 100% bezetting te komen. Bottleneck is het vinden van een negental voltijdse werkkrachten.

Maggy Steeno kwam nog met een niet geagendeerd variapunt. Ze merkte op dat er opeens een bijkomend portret in de raadzaal hing van burgemeester Adri Daniëls. “Een portret dat beduidend groter is dan dat van zijn illustere voorgangers.” Bij nader toezien bleek het portret niet groter, het kader wel. “En waarom hing Alexander Binon daar niet tussen?”

"De titel van ere-burgemeester kan je bekomen na zes jaar burgemeesterschap. Als je dat wil krijg je dan een plaats in de fotogalerij." wist Algemeen Directeur Marijke Pertz.