Intercommunales: een vetpotje voor politici?

01 Juni 2018

Intercommunales: een vetpotje voor politici?

Zijn de intercommunales echt een vetpotje voor politici?  

Intercommunales zijn de laatste tijd niet meer uit het nieuws geweest. Verhalen over graaicultuur, schimmige constructies en onnodige vergaderingen vormden vaak de aanleiding. Maar er zijn ook intercommunales die wél, in alle luwte, efficiënt en goed werken. EcoWerf is er zo eentje.

 

In onze gemeente is Paul Pues lid van de Raad van Bestuur, - elk van de 27 deelnemende gemeenten heeft één vertegenwoordiger – en zo heeft onze gemeente ook een stem in de beleid van Ecowerf. De doelstelling van Ecowerf is duidelijk: een pad uittekenen om een snelle transitie van afval- naar materiaalbeheer mogelijk te maken. Duurzaamheid staat daarbij centraal.

 Zo verwerkt Ecowerf jaarlijks zo’n 50.000 ton gft tot waardevolle compost. We bestuderen nu hoe  eerst uit die compost biogas kan gepuurd kan worden. De site aan de hoofdzetel in Leuven wordt hierop al voorbereid.

Vanaf november zal het transport van het niet recycleerbaar afval over het water gebeuren. Daardoor kunnen jaarlijks zo’n 2400 vrachtwagenritten worden vermeden. Goed voor een fikse CO2 reductie.

De verbranding bij Indaver in Doel gebeurt met energierecuperatie. Daarbij wordt stoom en stroom geproduceerd zodat ook het laatste restje afval nog een nuttige toepassing krijgt.

 Zo goed als alle gemeenten zijn ondertussen op Diftar overgeschakeld. De resultaten voor Oud-Heverlee zijn bemoedigend: minder restafval en véél minder GFT. Voor de details verwijzen we naar een ander artikel op deze site.

Ondertussen worden ook alle containerparken gemoderniseerd  volgens het Diftar principe.  Het containerpark van Blanden is daarvoor te klein, een verhuis naar een nieuwe, nog niet gekende lokatie is voorzien voor 2021.