de Groene schepenen staan klaar

17 Januari 2019

de Groene schepenen staan klaar

Onze twee Groene schepenen staan paraat om aan hun opdracht te beginnen. Tijd voor een eerste interview:  

Hanna, laten we met jou beginnen. Als nieuwkomer meteen schepen van ruimtelijke ordening, mobiliteit en patrimonium!

Ben je er klaar voor?

Toch wel. Het helpt natuurlijk dat ik al 12 jaar ervaring heb als ingenieur- architect zowel in de privé-woningbouw als in de bouw van publieke gebouwen zoals sportinfrastructuur en woonzorgcentra. Deze expertise zal zeker van pas komen bij de kleine en grote projecten voor Oud-Heverlee zoals woonzorgzone de Kouter en de uitwerking van een masterplan voor de Zoet Water Site waarin ook de oprichting van een sporthal onderzocht wordt. Met mobiliteit heb ik minder ervaring, maar gelukkig kan ik terugvallen op de ruime ervaring in onze partij, onder meer bij onze ex-schepenen. Bovendien ben ik van plan ruim de tijd te nemen voor mijn engagement en deeltijds te werken.

Zullen de inwoners de verandering in het beleid merken?

Absoluut. Ruimtelijk beleid is volop in evolutie. Denk maar aan de betonstop van Vlaams Bouw-meester Leo Van Broeck. Hij duidt mooi op de verbanden tussen alle verschillende domeinen van ons verneveld  Vlaanderen. Hij wijst niet enkel op problemen, maar brengt ook oplossingen aan. De tijdsgeest is veranderd  en er wordt duidelijk meer mogelijk. Op gemeentelijk niveau moet zich dat vertalen in een verdichting van de kernen en het vrijwaren en versterken van de open ruimte. Ik merk dat het draagvlak bij onze experten in de GECORO én bij de bevolking groeit. Qua mobiliteit gaan we, zoals de voorbije jaren, blijven inzetten op het verkeersveiliger maken van kernen en verbindingswegen.

Is er al iets concreet?

​Aan het meerjarenplan wordt nog duchtig gewerkt. Dromen is goed, maar het financieel plaatje moet wel kloppen. Er is voor 2019 al een start-bedrag voorzien voor allerlei studiewerk want we geloven in een traject waar geluisterd wordt naar architecten, bouwheren, project-promotoren en de adviesraden. Elke stap van concept tot realisatie wordt uiteraard doorgesproken met de inwoners ...

Je bent ook bevoegd voor het patrimonium. Plannen?

Oud-Heverlee heeft de voorbije legislatuur een enorme inhaal-beweging gedaan op vlak van wegen. Eenzelfde versnelling is nodig voor heel wat gemeentelijke gebouwen. Dit vergt de nodige planning om snel van start te kunnen gaan.

Mattias, slechts enkele van je vroegere bevoegdheden blijven bij jou?

Klopt, ik blijf mij wel ontfermen over communicatie en informatie. Ook hier willen we flinke stappen vooruit zetten. Er komt een app waarmee we o.a snel de laatste nieuwtjes over de gemeente en allerhande meldingen kunnen communiceren aan onze inwoners. We zetten ook in op tweerichtingscommunicatie: bij het einde van elke gemeenteraadszitting zullen inwoners vrijuit vragen kunnen stellen aan de gemeenteraadsleden.

Daarnaast krijg je naast jeugd ook een nieuw departement “zorg”? Wat houdt dat in?

Het OCMW verdwijnt als zelfstandige entiteit en wordt ingekapseld in de gemeentewerking. Die omvorming tot het domein “zorg” mag ik als schepen in handen nemen. Samen met de opstart van de Kouter en het beleid rond jeugd zal dat een hele uitdaging zijn.

Maar tegelijkertijd voelt het toch een beetje als thuiskomen want dat  is waar ik ook dagelijks professioneel mee bezig ben.  

En last but not least ben je ook nog verantwoordelijk voor dierenwelzijn en ontwikkelingssamenwerking?

Ja, ook dat sluit nauw aan met wat mij bezighoudt. Dierenwelzijn kan best wel wat meer aandacht gebruiken. Rond ontwikkelingssamenwerking heb ik de luxe te mogen samenwerken met een daadkrachtige groep, die binnenkort omvormt van GROS naar “wereldraad”.

Ik ben dus erg blij dat ik hiervoor de verantwoordelijkheid mag dragen.