de gemeenteraad van september

30 September 2022

de gemeenteraad van september

De dagorde van de gemeenteraad van 27 september 2022 bevatte slechts enkele punten. Eerst werden de wijzigingen in de meerjarenplanning van de kerkfabrieken goedgekeurd. De kerkfabrieken van Sint-Joris-Weert en Oud-Heverlee maakten gebruik van de mogelijkheid om onderling te schuiven met de investeringstoelagen. De KF Oud-Heverlee “leent” dit jaar 20.000 € van de KF Sint-Joris-Weert.

De samenwerking tussen onze gemeente en het crematorium Hofheide loopt volgend jaar, na 18 jaar, af. Hofheide biedt een kwaliteitsvolle dienstverlening aan, afgestemd op de regiobehoeften en de wensen van de uitvaartondernemers en nabestaanden, wat blijkt uit de tevredenheid van alle betrokkenen. Er wordt steeds meer voor crematie gekozen, het laatste jaar zelfs bij driekwart van de overlijdens. Er werd  dus beslist de samenwerking met 18 jaar te verlengen. Door het

samenwerkingsakkoord krijgen onze inwoners 75 € korting bij een crematie.

De gemeente zal van de Vlaamse Overheid ruim 35.000 € ontvangen voor de uitvoering van haar klimaatactieplan. Maar dan moet de gemeente zelf het dubbele van dat bedrag besteden en daarover rapporteren. Waaraan dat geld zal besteed worden werd nu unaniem goedgekeurd.

Er werd ondermeer gekozen voor een verdere “verledding” van de straatverlichting, één boom extra en een halve meter haag extra per inwoner, autodeelprojecten, samenaankopen, enz…

Het gebruikersreglement van de bibliotheek werd aangepast. Met je lidkaart kan je in vrijwel alle bibliotheken in Vlaanderen terecht. Dat kost je niets. Maar het is voortaan ook mogelijk materialen die niet in de collectie van Oud-Heverlee zitten tegen een vergoeding te laten overkomen uit andere bibliotheken in Vlaanderen. Dat kost je wel 5 euro. Ook belangrijk is dat je de uitleentermijn van 4 weken tweemaal met vier weken zal kunnen verlengen.

 

N-VA had een aantal vragen en voorstellen geagendeerd.

Diane Buelens vroeg om een geluidsinstallatie in de Raadzaal want niet iedereen is even goed hoorbaar in de zaal noch via de livestream.

“Alles kan beter, maar het is moeilijk haalbaar”, antwoordde burgemeester Bart Clerckx. “Niet alleen budgettair moeilijk, maar ook praktisch ondoenbaar want de zaal wordt elke dag in diverse opstellingen gebruikt”. Tijdens de zitting werd trouwens nog gesleuteld aan de opstelling van de microfoons. De raadsleden die de zitting online volgden, vonden het best doenbaar. Het punt werd weggestemd.

Maggy Steeno vroeg om de kasseivoetweg tussen de Bovenbosstraat en de Blandenstraat in Haasrode met kassei te herstellen. IGO is momenteel bezig het slechte gedeelte met een deklaag van porfier heraan te leggen. Het meest comfortabel voor fietsers, wist Adinda Claessen.

MS_buurtweg_kassei.jpg

Mark Binon klaagde aan dat de handelaars bij wegeniswerken geen werfkast kunnen krijgen voor hun elektriciteitsvoorziening. Schepen Katrien Timmermans (CD&V) gaf aan dat de zelfstandige waar het om ging niet antwoordde op een offerte van Fluvius en een generator verkoos.

Francis Van Biesbroeck vroeg een overzicht van het aantal omgevingsvergunningen dat de gemeente afgeleverd heeft. Dat bleken er sinds het begin van deze legislatuur 360 te zijn, waarvan 338 goedgekeurd werden. In 16 gevallen werd beroep aangetekend bij de Provincie.

Hij had ook vragen rond de gevaarlijke bocht in de Blandenstraat. Fietsers die naar de Konijnenhoekstraat afdraaien hebben totaal geen zicht op het naderend verkeer. Hij deed meteen de suggestie om de Hogewinkelstraat te verbeteren zodat fietsers die weg kunnen gebruiken. “Een waardevolle suggestie die we zeker zullen onderzoeken” verzekerde Hanna Van Steenkiste. Drie van de vier paaltjes die aan de bocht werden geplaatst zijn inmiddels op vraag van de Lijn weer weggehaald.

Maggy Steeno vroeg naar de stand van zaken rond het stort van Canivet, na recente berichten over af- en aanrijdende vrachtwagens. Jos

MS-canivet.jpg

Rutten gaf uitgebreid uitleg over de initiatieven van de gemeente en OVAM. Helaas is er in 2003 een eeuwigdurende vergunning afgeleverd voor het afdekken van het stort. Maar dat neemt niet weg dat de gemeente zal toezien dat het stort wordt opgeruimd, dat het terrein ontoegankelijk wordt voor sluikstorters en dat er een definitieve afdeklaag komt. Hij gaf nog mee dat alle metingen geruststellend zijn, en dat er dus geen direct gevaar dreigt voor onze inwoners.

Open VLD/Tom Teck/An Geets vonden het ongepast dat de burgemeester “publiekelijk een veeg uit de pan” gaf door in het gemeentelijk infoblad te schrijven dat de heraanleg van de Waversebaan niet tijdig kon starten door het beroep van één inwoner die daar niet eens woont. De burgemeester antwoorde dat hij enkel wilde meegeven dat ondanks het keiharde werk van administratie en college broodnodige werken soms vertraging oplopen. Overigens tracht de gemeente, via de rechtbank, het bezwaar ongegrond en onontvankelijk te laten verklaren. Dat zou het tijdverlies kunnen beperken.

Burgemeester Clerckx somde op hoe de gemeente het gemeentelijk energieverbruik wil terugdringen. We sommen hier de voornaamste maatregelen op : in het gemeentehuis zal de thermostaat op 19 graden staan en een reorganisatie zal er voor zorgen dat alle functies die publiek toegankelijk zijn in één gebouw geconcentreerd worden. Extra zonnepanelen worden geïnstalleerd waar mogelijk, met gebruikmaking van het onderling overhevelen van energie tussen verschillende producenten en gebruikers. Verder onderzoekt de gemeente, samen met de buurgemeenten, het aanbod van Fluvius om tot een gemeenschappelijk afschakelplan van de straatverlichting te komen. Verder worden kerkfabrieken en verenigingen gestimuleerd om mee te stappen in het besparingsplan.

MS_ereburgemeester_Adri.jpg

 

MS_gemeenteraadslid_Rita.jpg

Na al dat somber nieuws, eindigde deze zitting toch met een vrolijker noot. De lang uitgestelde  toekenning van de titel van ere-gemeenteraadslid aan Rita Decock, 18 jaar toegewijd gemeenteraadslid voor Groen, én de titel van ere-burgemeester voor Adri Daniëls (CD&V) werden gevierd. Beiden werden figuurlijk in de bloemetjes gezet. Daarna werd een glaasje bubbeltjes geschonken uit de enige frigo in het gemeentehuis, die de besparingsgolf overleefde en niet werd uitgeschakeld.