De gemeenteraad van oktober 2021

28 Oktober 2021

De gemeenteraad van oktober 2021

De gemeenteraad vergaderde opnieuw op de vertrouwde plek, maar wel in een gewijzigde opstelling. Bij de vorige lifestream bleven heel wat gemeenteraadsleden buiten beeld of werden ze van de rug af gefilmd. Tot ieders tevredenheid waren de beelden nu wél uitnodigend om de lange zitting te blijven volgen. Voorzitster Adinda Claessen opende de Raad met een mooi 11-november ritueel, het ontsteken van de vredeskaars. Daarna werd punt voor punt de lange agenda afgewerkt, goed voor twee uur vergaderen…

Tennisclub Meerdaal wil vlak naast haar tennisvelden vier padel velden aanleggen. Padel is een sport in opmars en in de omgeving van onze gemeente zou er een tekort aan velden zijn. De aanleg van de velden wordt door de club op 185.000 euro geraamd. De club investeert 45.000 euro van de eigen middelen. Voor de financiering van het overige gedeelte toonde de gemeente zich bereid om een renteloze lening te verstrekken van 140.000 euro. Deze lening zou terugbetaald worden over een periode van 5 jaar.

Vlaanderen wil de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren omvormen tot één woonmaatschappij over de gemeentegrenzen heen. Bij het overleg met de buurgemeenten bleek dat aansluiting bij Dijledal ieders voorkeur wegdroeg. Exit Swal dus uit onze gemeente.

Omwille van de wegenwerken aan de Leuvensestraat zal de Lijn de busverbinding tussen Sint-Joris-Weert en Leuven een tijd lang niet kunnen garanderen. De gemeenteraad besliste om in die periode de inwoners van Sint-Joris-Weert 75% van de waarde van een treinabonnement terug te betalen.

Het Masterplan Zoet Water werd pas in september goedgekeurd, maar de eerste investeringen kondigen zich al aan:
Aan het jeugdhuis Jouw komt een skatepark. De gemeente voorziet dat het skatepark 121.000 euro zal kosten en zal met enkele firma’s onderhandelen. En het mag snel gaan: als het skatepark klaar is voor de start van het zomerseizoen 2022, is er een bonus van 5.000 euro voorzien voor de aannemer.

Het Masterplan Zoet Water voorziet ook in de aanleg van een BMX pumptrack parcours. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 181.000 euro.

Na het einde van de reguliere agenda volgde nog een reeks vragen en punten van de oppositiepartijen:

De wateroverlast in juni lokte nog heel wat vragen uit. Vooral Tom Teck, vorige legislatuur de bevoegde schepen, kwam met heel wat voorstellen. Sommigen van die punten werden aanvaard, zoals de voorgestelde verbeteringen en mogelijke uitbreiding van het bufferbekken in Blanden en aanpassingen aan de riolering van de Fonteinstraat. Burgemeester Bart Clerckx gaf nog mee wat het ruime overleg, georganiseerd door de gouverneurs van Vlaams- en Waals Brabant had opgeleverd. Zowel aan Waalse kant (met nieuwe bufferbekkens in Piétrebais en Beauvechain) als aan Vlaamse kant wordt met spoed aan maatregelen gewerkt. Mattias Bouckaert vulde nog aan dat de gemeente niet bevoegd is voor ingrepen in de waterlopen, maar ondermeer investeert in een krachtige tractor om pompen aan te drijven en zandzakjes te vullen.

Open VLD had vragen bij de studie over de mogelijkheden voor het perceel op de hoek van Korbeekdamstraat en de Groenstraat. Op die waardevolle locatie zijn legio mogelijkheden, van twee royale parkvilla’s, tot een verdichting met een mix van woningen en sociale woningen. De gemeente zou eerder kiezen voor die laatste optie met 8 sociale woningen. Dat zou het tekort aan het aantal verplicht te realiseren sociale woningen tegen 2025 verminderen van 72 naar 37.

Ook op deze Raad enige vragen over de restauratie van het parochiehuis in Oud-Heverlee.                De kerkfabriek laat immers bijkomende werken uitvoeren en blijkt niet happig de appartementen sociaal te verhuren. Kris Debruyne antwoordde dat het aandeel van de gemeente in de restauratie 550.000 euro bedraagt. Helaas is het de kerkfabriek die beslissingsrecht heeft over verdere werken én over de verhuur van de woningen in de pastorij. De gemeente kan alleen adviseren.

Het nieuwe politiehoofdkwartier langs de Tervuursesteenweg zal op termijn de kantoren in Weert vervangen. Exact berekenen wat dat uiteindelijk zal kosten is moeilijk, ondermeer omdat meerdere oude gebouwen verkocht zullen worden.  Maar men raamt dat de meeruitgave door de verhuis op 70.000 euro per jaar, 6% meer dan de huidige bijdrage aan de politiezone.

Verder vernamen we nog dat de berg grond aan de oprit van de E40 uiteindelijk zal gebruikt worden voor een geluidswal langs de E40 in Haasrode. De exacte locatie is nog niet gekend. Volgend jaar zouden de geluidschermen in Oud-Heverlee eindelijk vervangen worden.