De gemeenteraad van februari 2023

04 Maart 2023

De gemeenteraad van februari 2023

De gemeenteraad waar de Open-VLD ers en de ex-NV-A’ ers An Geets en Tom Teck zich als PRO OH voorstelden.

Tegen de markering van de fietssuggestiestroken in enkele straten van Oud-Heverlee is bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) een klacht ingediend.  Het “probleem” is dat in erg smalle straten de ruimte die overblijft tussen de fietssuggestiestroken smaller is dan de breedte van een auto. Het verkeersreglement bepaalt dat in zo’n geval de ruimte tussen twee streepjeslijnen een fietspad is, dat dan zo midden in de straat ligt.

MC-fietsstrook-met-tekst.jpg

Verwarring is nauwelijks mogelijk, maar reglement is reglement en dus zal de gemeente de strepen in de Roodsestraat en een gedeelte van de Oude Nethensebaan  verwijderen en tussen de fietsicoontjes pijltjes “sergeantjes” aanbrengen. NV-A  pleitte ervoor om alleen in brede straten fietssuggestiestroken te gebruiken.

De dertig gemeenten van de Vervoerregio Leuven werd gevraagd om een advies te geven over een uitgewerkt mobiliteitsscenario. De gemeente is het grotendeels eens met de plannen, maar dringt wel aan om snel komaf te maken met de  beloofde  maar steeds uitgestelde uitbreiding van het openbaar vervoersaanbod.

Eén belangrijk discussiepunt: de gemeente vindt de keuze voor een fietssnelweg Leuven -Waver langs de spoorweg geen haalbare kaart, tot ongenoegen van de oppositie. Schepen Jos Rutten (Vooruit) legde omstandig uit waarom dat tracé onhaalbaar is: Het tracé loopt door het kerngebied van de Doode Bemde, een gebied dat een hoge Europese beschermingsstatus geniet. Bovendien is het een moerasgebied en overstromingsgebied en moet dan minstens een 6 meter brede strook onteigend worden en op voorhand gecompenseerd met natuurgebied elders. Het gemeentebestuur is voorstander voor de fietssnelweg langsheen de N25, trouwens technisch al helemaal klaar doorheen ons grondgebied. De oppositie weerlegde de argumenten niet, maar paste toch hun stemgedrag niet aan.

In het kader van de nieuwe verkeersleefbaarheidsplannen wordt, om de verkeersveiligheid te verbeteren, een reeks maatregelen voorgesteld. Duidelijke en logische snelheidszones over het volledige grondgebied dragen de voorkeur weg: 50 kilometer per uur op doorgangswegen (met enkele uitzonderingen zoals een schoolomgeving of een dorpscentrum), 30 kilometer per uur op alle andere wegen. Op deze gemeenteraad werd het plan voor Sint-Joris-Weert goedgekeurd, de andere deelgemeenten volgen. Groen schepen Hanna Van Steenkiste verdedigde het plan dat met ruime  inspraak en grote instemming van de bevolking tot stand kwam. Voor PRO OH ging het allemaal te ver: in bredere straten mag voor hen sneller gereden worden.

MC-zone-50.jpg

De in het paars weergegeven straten zijn de enige die buiten de "zone30" vallen en waar dus maximaal 50 km/uur mag gereden worden.

Nog heel wat meer plannen en reglementen werden goedgekeurd. We sommen ze even op: een retributiereglement uithuiszettingen, een retributiereglement vastgoedinformatie, een reglement rond duurzaam beheer materialen en afvalstoffen, een noodplan aangepast aan de overstromingsrisico’s en een beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant. Vaak technisch en ingewikkeld allemaal. Geïnteresseerden verwijzen we naar de website van de gemeente.

Toch zag de oppositie in dat laatste beleidsplan al een keuze voor “overal appartementen met meer dan 4 bouwlagen.” Burgemeester Bart Clerckx weerlegde dat. De gemeente zal in RUPS vastleggen hoe en waar er kan verdicht worden en waar niet. In RUP’s zullen daarom de afbakening van het dorpshart, de schil daarrond en de buitenwijken afgebakend worden. De burgemeester hekelde de arrogante toon van de vraagstelling en hoopte dat er niet weer met volstrekt foutieve informatie een sfeer van angst en onvrede zal geschapen worden.

En dan was het de beurt aan de oppositie om hun agendapunten te verdedigen.

NV-A vroeg om een parkeerplaats te voorzien voor mensen met een beperking aan het kerkhof van Haasrode. “Komt er, maar pas bij de herinrichting van de dorpskern”, wist Hanna Van Steenkiste, “zo’n parkeerplaats is veel breder en langer en daar is nu geen plaats voor.”

NV-A wilde weten waarom men hier voortaan 5 jaar moet wonen in plaats van 3 jaar om voorrang te genieten bij het huren van een sociale woning. Schepen Mattias Bouckaert zei dat de NV-A minister Diependaele die voorrangsregel wijzigde en de gemeente die moet volgen. Desondanks stemde NV-A toch voor de voortaan illegale voorrangstermijn.  

Alhoewel de coronatijd voorbij is, werken de gemeentelijke diensten nog steeds “alleen op afspraak”. Bij de dienst Ruimtelijke Ordening krijgt men zelfs geen afspraak, tenzij je een bouwpromotor bent, aldus NV-A. Bart Clerckx en Hanna Van Steenkiste: “Alle gemeentebesturen werken tegenwoordig met afspraak. Iedereen wordt aangemoedigd om op voorhand zo veel mogelijk informatie door te sturen zodat zonder tijdsverlies kan gehandeld worden. Natuurlijk is het zo dat grote projecten, met grote impact, een langer traject afleggen, met adviezen van een kwaliteitskamer, de GECORO en hoorzittingen in het schepencollege.“

NV-A vroeg of de coalitie een visie heeft voor de toekomst om het aanbod van openbare speelruimten voor kinderen op te krikken?  Welk alternatief aanbod zal men voorzien zolang de Zoetwatersite een werf is? “De werken aan het Zoet Water gebeuren buiten de verlofperiode, dus kan er steeds gespeeld worden aan het Zoet Water” zei Mattias Bouckaert. Hij somde verder een zevental andere speelterreinen op. In Vaalbeek (tussen de twee gemeentegebouwen) en In Weert, aan het ontmoetingscentrum, komen er nog bijkomende speelruimtes. 

PRO OH had ook enkele vragen: kan de gemeente, in overleg met Natuur en Bos, zo snel mogelijk al het nodige te doen om de uitzichtbepalende moerascypressen in de laatste vijver van het Zoet Water te beschermen tegen bevers?  Dat is van de baan, zo blijkt, er is ondertussen gaas aangebracht rond de bomen.  

De voetpaden in de vernieuwde Blandenstraat zijn te smal, veelal op te lossen door de nutsinfrastructuur te verplaatsen. Komen die aanpassingen er? Wat doet de gemeente met het feit dat de fietssuggestiestroken niet volledig aan de vereisten voldoen wat betreft rijcomfort?
Op een achttal plaatsen is de betonstrook inderdaad niet volgens de voorschriften, luidde het antwoord. De gemeente is in overleg met de aannemer. Fluvius is gevraagd de storende infrastructuur op het voetpad te verplaatsen.