de gemeenteraad van december 2021

23 December 2021

de gemeenteraad van december 2021

Ook de laatste gemeenteraad van 2021 werd digitaal afgewerkt. Gelukkig vlot het online vergaderen steeds beter. Er wordt minder en minder door mekaar gepraat en ook het stemmen loopt nu gesmeerd. Voor het publiek is een gestreamde gemeenteraad nu beter te volgen dan een live versie in de raadszaal. Toch is de gemeenteraad, met zo’n 10 volgers, nog niet meteen een kijkcijferkanon. Ten onrechte, want ook nu stond er weer veel interessants op de agenda.

Elk jaar in december komt het meerjarenplan op de agenda. Dat uitgebreide document met de plannen van het bestuur voor de rest van de legislatuur werd vooraf al besproken in een gemeenteraadscommissie. De opvallendste wijziging is ongetwijfeld dat de renovatie van de bib  in Haasrode niet doorgaat. Men kiest voor een uitgebreidere bib in de Roosenberg, in Haasrode blijft de bib wel beperkt aanwezig als bvb. leescafé of boekenklas. Het vrijgekomen budget zal gebruikt worden voor het heraanleggen van het centrum van Haasrode, conform het masterplan. 

Ook het toekomstplan rond het Zoet Water wordt concreet met een heraanleg van een tot de helft gereduceerde parking langs de M.Noëstraat, en de bouw van een skatepark en een BMX-pumptrack. Verder houdt de begroting rekening met de stijging van de energieprijzen (+50%); de loonlast door de inflatie (2 maal 2% erbij) en de meerkost van een nieuw politiehoofdkwartier.

Toch wordt tijdens deze legislatuur een historisch groot bedrag van 20 miljoen geïnvesteerd, zonder dat de leningslast stijgt. Het investeringsgeld gaat niet alleen naar de grote wegenwerken, die nu stilaan opgestart geraken, maar ook naar betere voet- en fietspaden (420.000 € extra) en naar renovatie van de gemeentegebouwen.

De oppositiepartijen hadden een resem vragen over detailplannen rond de renovatie  van de kern van Haasrode. Maar die plannen zijn nog in opmaak. Daar wordt nog overleg rond gepland. Wel mikt men duidelijk op het klooster van Vaalbeek om de Academie te huisvesten en op een gemeenschapscentrum in het woonuitbreidingsgebied.

En dan kwamen de vragen van de oppositiepartijen aan bod.

Heel wat vragen rond verlichting: de omleidingsweg die de fietsers tot vandaag wegens de heraanleg van de Naamsesteenweg moesten volgen werd in deze duistere wintermaanden als gevaarlijk ervaren. Slechts een klein stukje behoort tot het grondgebied van  Oud-Heverlee, en net dat stuk is wel verlicht, alhoewel één lamp defect is. ANB toont zich geen voorstander om het Leuvens tracé door het bos te verlichten.

Ook op de vraag om de verkeersremmers aan de M.Noëstraat extra te verlichten ging de meerderheid niet in. De vele paaltjes volstaan. De gemeenteraad volgde wel de vraag om de aardedonkere parking aan het OC in Blanden van gepaste verlichting te voorzien.

Het plan om het containerpark van Blanden te verhuizen , neemt een concrete vorm aan. Ecowerf heeft een terrein van 4 ha op het oog in Bierbeek langs de Kraaiberg. Dat park zou tegen 2025 het containerpark van Blanden, Bierbeek en Leuven vervangen.

De vervanging van de geluidsschermen langs de E40, blijft de gemoederen beroeren. De gemeente ging met lange tanden in op de eis om de schermen aan de zuidzijde deels mee te financieren. De vervanging zal in februari 2022 gebeuren. Aan de noordzijde wou AWV de schermen eerst gewoonweg verwijderen zonder vervanging. Na protest van Leuven en O.H. komt er wellicht toch een vervanging.

De elf huurwoningen van Dijledal in de Bomenwijk, die nu allemaal één slaapkamer tellen, worden omgevormd tot een mix van woningen met één, twee of drie slaapkamers. In dezelfde wijk blijft de overdracht van de voortuintjes maar aanslepen. Dijledal is deze tuintjes liever kwijt dan rijk. De gemeente adviseerde Dijledal om de tuintjes te schenken aan de bewoners, tegen de onkosten van opmeting en notariskosten.

Burgemeester sluit het jaar af met dankbetuiging.

Burgemeester Bart Clerckx besloot de laatste gemeenteraad met alle gemeenteraadsleden te bedanken voor hun betrokkenheid en hun positieve ingesteldheid. Het waren vaak pittige debatten, maar beschaafd en to the point.

Tenslotte bedankte de burgemeester nog de professionele krachten en de talloze vrijwilligers van het vaccinatiecentrum. Tot 24 december wordt nog volop “geboosterd”. Eind januari zou die operatie afgerond moeten zijn. De vaccinatie van kinderen loopt waarschijnlijk door tot april.

gemraad3__dec_2022.JPG