Brabantse wouden worden één

14 Januari 2021

Brabantse wouden worden één

In een groots opgezet project zal Oud-Heverlee samen met Leuven, Huldenberg en Bertem en gesteund door de Vlaamse overheid onze bossen verbinden in een ecologisch netwerk. De corona crisis maakte het pijnlijk duidelijk: er is te weinig natuur en bos, zelfs in onze “bosrijke” regio. Bovendien zijn de natuurgebieden erg versnipperd geraakt, wat nefast is voor de biodiversiteit.

Het “WALDEN” project poogt daaraan iets te doen. De naam WALDEN zegt gevat waar het om gaat, want WALDEN is een acroniem voor “Wouden, Akkers en Landschappen langsheen de Dijlevallei Ecologisch laten Netwerken”. Dat WALDEN ook de naam is van het boek van Henry Thoreau, die in 1854 al schreef ‘we can never have enough of nature’  is mooi meegenomen.

 

kaart-en-pijl--bossen.jpg

Leuven, Oud-Heverlee, Bertem en Huldenberg zullen samenwerken om de Vlaams-Brabantse bossen ecologisch te verbinden.

Concreet zullen ANB, de provincie en de genoemde gemeenten zich inzetten om Heverleebos en Meerdaalwoud en de Dijlevallei met Bertembos, het Zoniënwoud en het Hallerbos te verbinden. Daarvoor wordt vooral gemikt op de valleien van de meanderende rivieren de Dijle, de Laan, de IJse en de Voer en de landbouwplateaus rond Duisburg.  Terreinen zoals illegale kampeerterreinen, oude groeven enz. zullen herbestemd, gesaneerd, onthard en vergroend worden. Er zal ook oog zijn voor koolstofopslag, waterconservering, akkerbiodiversiteit en innovatieve landbouw. De gemeenten worden gesteund in hun projecten van lokaal groen en ontharding.

Ambitie

De ambitie is alleszins groot: we willen tegen eind 2024 een bosuitbreiding realiseren van 500 ha, met 200 000 extra bomen en 1 500 ha bijkomende beheerplannen. De bosuitbreiding focust op bosversterking door nieuwe aanplantingen te laten aansluiten bij bestaande bossen, de verbindende valleien met bosgordels en ruigtes te bufferen én een aantal bosverbindingen tussen de bestaande boskernen te realiseren.

Subsidie

Elk jaar wordt door de Vlaamse overheid een subsidie van 100 000 euro toegekend, dus 300 000 euro in totaal voor het driejarige project, als bijdrage voor de professionele projectcoördinatie en de concrete uitvoering. Onze gemeente doet daar nog een flinke schep bovenop.

HannaLuc2.JPG

Onze schepen Hanna Van Steenkiste en de Huldenbergse schepen Luc Robijns bij de voorstelling van het project aan de Torenvalk.

Hanna Van Steenkiste, onze schepen van Ruimtelijke Ordening, ziet dan ook heel wat kansen voor de gemeente: “We zijn erg blij dat deze projectaanvraag is goedgekeurd, want het huidige bestuur heeft hier, samen met onze partners, hard aan gewerkt. In Oud-Heverlee willen we onder andere Heverleebos en Meerdaalwoud nauwer verbinden, en ontbrekende stukken in het tragewegennetwerk wegwerken om onze dorpskernen via aangename wandelverbindingen nog sterker te laten aansluiten op de omliggende natuur. Ook voor de verdere uitwerking van de plannen rond het Zoet Water kan dit project nuttige expertise en ondersteuning bieden.”