Huidig bosbestand te klein om alle milieudoelstellingen te realiseren

05 November 2019

Huidig bosbestand te klein om alle milieudoelstellingen te realiseren

De grote houtkappingen in Heverleebos en Meerdaalwoud zorgen al langere tijd voor beroering. Dat bleek eerder al uit de grote opkomst op twee informatieve boswandelingen rond dit thema. De petitie van het actiecomité ‘Red het bos’ brengt op dit thema opnieuw onder de aandacht.

Als groene partij volgen we dit dossier nauwgezet op: zowel lokaal als op Vlaams niveau. Chris Steenwegen, voormalig directeur van Natuurpunt en vlaams parlementslid, bezocht recent nog op onze vraag Meerdaalwoud en kaart het thema in de commissie leefmilieu aan. Het beheersplan van Meerdaalwoud en Heverleebos wordt immers op Vlaams niveau gemaakt, telkens voor een periode van 20 jaar. 

Uit de vele gesprekken met natuurverenigingen, deskundigen en ANB onthouden we dat Heverleebos en Meerdaalwoud vakkundig beheerd worden en dat er goede ecologische argumenten zijn voor bepaalde ingrepen. In een ecologisch gezond en sterk bos - aangepast aan bodem en klimaat - groeien immers bomen van verschillende leeftijden en verschillende soorten harmonisch door elkaar. De aanwezigheid van open plekken en bosranden hier en daar vergroten de bos biodiversiteit en maken het bosecosysteem sterker en stabieler.

Toch zien we vier belangrijke verbeterpunten.

  1. Er is nood aan meer transparantie over de motivatie, het volume en de opbrengsten van de kappingen, we willen immers niet dat er gekapt zou worden omwille van louter economische redenen. Bijkomend moet er op worden toegezien dat de opbrengsten optimaal worden geïnvesteerd in meer en rijkere natuur.

  2. Momenteel is slechts 12% van het bos erkend als reservaat. In de resterende 88% blijft houtproductie een belangrijk doel, naast recreatie en ecologie. We gebruiken allemaal hout. Liever dan import van de andere kant van de wereld, is het correct dat we daarbij onze eigen bossen op een duurzame wijze aanspreken. Maar een groter aandeel/verdubbeling van het “vrij-bos” waar de natuur zijn gang kan gaan is wenselijk.

  3. We zijn blij met de ambitie om meer diversiteit te realiseren en rijkere biotopen te creëren. Maar kunnen we de winst niet nog vergroten door niet alleen in te zetten op verantwoorde omvorming maar ook op uitbreiding. Het creëren van een ecologisch gezond bos is een goede zaak maar het mag niet zo zijn dat alle biodiversiteitsdoelstellingen moeten worden waargemaakt binnen de huidige bosoppervlakte. In ons dichtslibbende Vlaanderen is nood aan extra natuur. Hoe meer natuurlijke groene ruimtes er worden bij gecreëerd, waar planten en dieren tussen kunnen migreren, hoe groter de biodiversiteitswinst en hoe sterker de ecosystemen. Het verhaal moet dus minstens een en/en verhaal worden.
  4. Het huidige beheerplan werd opgemaakt begin 2006, in een andere tijdsgeest. Binnenkort wordt er een nieuw plan opgemaakt door experten. Ongetwijfeld wordt het bos wapenen tegen de klimaatopwarming een belangrijk punt. Naast de rol die bossen spelen om de klimaatverandering tegen te gaan, blijven ook de andere functies belangrijk. We willen erop toezien dat de gemeente van in het begin nauw betrokken wordt bij de opmaak zodat er ruimte is voor inspraak.

De sleutel voor verandering zit op Vlaams niveau. We zullen daar dan ook luid en duidelijk ijveren voor bijsturing.