Houtkap zorgt voor onrust

14 April 2018

Houtkap zorgt voor onrust

Houtkap en werken aan de vijvers in de Dijlevallei zorgen voor onrust onder onze inwoners. Gebeuren deze kappingen om economische redenen, vragen onze inwoners zich af. 

Toch niet, zo blijkt. Er zit een ecologisch plan achter. Een gevarieerd bos heeft namelijk de grootste biodiversiteit. Diverse boomsoorten, een mengeling van oude en jonge bomen, wat dood hout en open plekken met o.a. heideaanplant: Dat is het ideaalbeeld voor onze bossen dat het Agentschap voor Natuur en Bos voor ogen heeft.

Zowat alle experten zijn het daarmee eens: zo krijgen we de grootste soortenrijkdom in het bos. Meer variatie in bomen zorgt ook voor meer variatie in de kruidlaag met zijn vlinders en bijen.  Daarvoor moeten helaas een deel van de talrijke beuken en amerikaanse eiken die het bos te zeer verdichten verdwijnen.

Het voorbije jaar is het gebied rond de vijvers in de Dijlevallei meer werfzone geweest dan natuurgebied. De werken werden erg grondig aangepakt. De vervuilde Leibeek en omringende weilanden zijn gesaneerd en ingericht. De bevers zijn terug . Prima, maar ze zorgden wel voor lekken in de dammen rond  de vijvers en dus werden nieuwe dammen gebouwd rond de twee vijvers.

Het oude stort bij de zuidelijke vijver is nu afgedamd en de vijvers zijn tijdelijk leeggelaten om nieuw visbestand en zuiverder water te verkrijgen.

uitkijktoren.JPG

Paden naar een uitkijktoren en vogelhutten maken dat we binnenkort volop kunnen genieten van dit Europees vogelrichtlijngebied.

Ondertussen werden al verschillende wandelingen  georganiseerd om onze inwoners te informeren over het beheer van het natuurgebied. Er volgen er ongetwijfeld nog.

Op de website van de Vlaamse Land Maatschappij (VLM)

kan je een kaartje bekijken met alle werken die in de Dijlevallei werden en worden uitgevoerd.