Tom Van den Berghe

tijdelijk gemeenteraadslid vervangt Sarah D'Hertefelt

Jongeren onderschatten dikwijls het belang van politiek. Hen meer betrekken bij de politiek is voor mij een strijdpunt. Makkelijk zal het niet worden: jongeren zijn met zoveel dingen bezig: studeren, het begin van een loopbaan, de vrienden ... De ondersteuning die onze gemeente geeft aan jongeren is zeker al mooi, maar om de moeilijk groep adolescenten te bereiken, is er meer nodig. Zouden regelmatige, goed voorbereide ontmoetingen tussen politici en jongeren geen goed begin zijn? Als tijdelijk gemeenteraadslid wil ik daartoe bijdragen.