Sarah D'Hertefelt

15 Mei 2018

Sarah D'Hertefelt

8ste plaats

Sarah is 29 jaar en werkt als docent Engels aan de KU Leuven. Ze woont al 26 jaar in de gemeente, waarvan de laatste jaren in Blanden.

“Ik wil vooral inzetten op ‘nieuwe’ mobiliteitsvormen: meer oplaadpunten voor elektrische fietsen en wagens, en een actieve ondersteuning van autodelen. Je kan als particulier een wagen delen met een vast groepje buren, maar ook het gemeentelijk wagenpark kan buiten de kantooruren en in het weekend ter beschikking worden gesteld aan de inwoners.

Daarnaast wil ik ook werk maken van burgerparticipatie: niet enkel via buurtoverlegcomités rond concrete dossiers, maar ook digitaal, met een online platform waarop elke inwoner kan meedenken over lopende projecten en zelf voorstellen kan doen. Samen komen we immers tot de beste resultaten!”